“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων Διοικούσας Επιτροπής.

Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ

Ανασuγκροτήθηκε με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ορίσθηκαν ο Πρόδρος και οι Αντιπροέδροι της Διοικούσας Επιτροπής.

Η Ανασυγκρότηση έγινε ως εξής:

 1. Ανασυγκροτούμε τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως ακολούθως:

 

 1. Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή ερευνητές, οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων. 
 2. Τακτικά μέλη:

   α. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας του Λύσανδρου, με ΑΔΤ ΑΙ 954063, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

  β. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΗ 639757, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

  γ. Διονύσιος Μαντζαβίνος του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΒ 992773, Καθηγητής Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών,

  δ. Κωνσταντίνος Καραμάνης του Λουκά, με ΑΔΤ ΑΚ 389339, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

  ε. Κυριάκος Κουβελιώτης του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΗ 552859, Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, Ρώμη,

  στ. Λεωνίδας Δουκάκης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 589635, Επισκέπτης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λωζάνης,

  ζ. Δημήτριος Βασιλείου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 058435, Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

   Αναπληρωματικά μέλη:

   α. Βασίλειος Λουκόπουλος του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ 391721, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής-Μηχανικής των Ρευστών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

  β. Ιωάννης Συμπέθερος του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Π 853883, Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

  γ. Βασίλειος Κωστόπουλος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΟ 307116, Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών,

  δ. Οδυσσέας Καργιώτης του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ 443219, Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

  ε. Κωνσταντίνος Τσιμάρας του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 539078, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

  στ. Αναστασία Αλευριάδου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 354697, Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

  ζ. Δημοσθένης Μπούρος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΖ 915047, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   

  1. Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ. :

   

  α. Λιοναράκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΗ 058702 Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π. , με αναπληρωτή του τον Κουτούζη Εμμανουήλ του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ 065380, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής.

  β. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΑ 320136 Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., με αναπληρωτή του τον Καμέα Αχιλλέα του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ 633729, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής.

  γ. Μιχιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ 065671 Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π., με αναπληρωτή του τον Αγιομυργιανάκη Γεώργιο του Μύρωνα με ΑΔΤ ΑΚ 484923, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής .

   

  1. Εκλεγέντες εκπρόσωποι των υπηρετούντων στο Ε.Α.Π. μελών Δ.Ε.Π.:

   

  Δημητράς Αυγουστίνος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ 006278 , με αναπληρωτή του τον Ζερεφό Στυλιανό του Χρήστου με ΑΔΤ Φ 184798 .

   

   

  • Πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

  Σοφός Αλιβίζος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΜ 450831, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

   

   

  1. Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το μέλος αυτής Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα.
  2. Ορίζουμε ως    Αντιπροέδρους    της    Διοικούσας    Επιτροπής    του    Ελληνικού    Ανοικτού Πανεπιστημίου τα ακόλουθα μέλη αυτής :

  α. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο

  β. Διονύσιο Μαντζαβίνο  και γ. Κωνσταντίνο Καραμάνη

  Από   τη   δημοσίευση   της   παρούσας   παύει   η ισχύς  της  47837/Ζ1/28.03.2019 (ΥΟΔΔ΄168- ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ. ΥΟΔΔ΄220) υπουργικής απόφασης.

Δείτε επίσης

Πολυνομοσχέδιο Παιδείας τον Νοέμβριο: Τι θα περιλαμβάνει

Τήρηση Μητρώων ΕΟΠΠΕΠ: Τροποποίηση Απόφασης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση