Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 2021 με εκπαιδευτικούς στη θέση αιρετών μελών ΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 2021 με εκπαιδευτικούς στη θέση αιρετών μελών ΕΕΠ μετά τις παραιτήσεις των αιρετών εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 2021

Ανασυγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) μετά τις παραιτήσεις των αιρετών εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τα καθήκοντά τους ως αιρετά μέλη του Συμβουλίου.

Στη θέση των παραιτηθέντων αιρετών μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),

ορίστηκαν από την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως, με βάση το άρθρο 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά

Ανασυγκροτούμε    το     Κεντρικό    Υπηρεσιακό    Συμβούλιο     Ειδικού     Εκπαιδευτικού    Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
  1. Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Πρόεδρος.
  2. Πολύδωρος Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Αντιπρόεδρος.
  3. Ξυνοπούλου Ελένη- Μαρίνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ.Ε. Τρικάλων, ως τακτικό μέλος.
  4. Κοτσιαφίτου Αναστασία, κλάδου ΠΕ01-Θεολόγοι στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.
  5. Μανιατάκος Βασίλειος, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής Διευθυντής στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Δήμου Ευρώτα της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 

  1. Καφτηράνης Χρήστος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
  2. Ψαχούλας Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε)
  3. Δουράνου Αικατερίνη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας αναπληρωματικό μέλος.
  4. Καμαριανάκη Κωνσταντινιά, κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικοί, Διευθύντρια στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ορεστιάδας της Δ.Δ.Ε. Έβρου
  5. Κουτσογιάννης Ματθαίος, κλάδου ΠΕ78- Κοινωνικών Επιστημών, Διευθυντής στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας
Γραμματέα του Συμβουλίου

ορίζουμε τη Βασιλική Νούτσου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων με αναπληρώτρια γραμματέα την Κυριακή Μιλάνου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΥΠΑΙΘ.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε σε μορφή pdf την Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 2021

Δείτε επίσης

Ανασυγκροτήσεις ΠΥΣΕΕΠ με εκπαιδευτικούς στη θέση αιρετών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ανασυγκρότηση ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ με διορισμένα μέλη στη θέση των αιρετών
Ανασυγκροτήσεις ΑΠΥΣΠΕ μετά τις παραιτήσεις αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
Αποδέσμευση διορισμένων μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων μετά από παραίτηση: Συμπληρωματική Γνωμοδότηση
ΑΔΕΔΥ-Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει τις εκλογές-παρωδία
ΔΟΕ: Απεργία-αποχή κάλυψης παραιτηθέντων μελών από συνεδριάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων
ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: Καμμία συμμετοχή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια
Ν. Κορδής: Καμία νομιμοποίηση των δοτών υπηρεσιακών συμβουλίων με διορισμένους “αιρετούς”

Πριν φύγετε

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021: Σε περιοχές ή ΚΕΣΥ
Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ, ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση