Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης μετά από παραιτήσεις μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης μετά από παραιτήσεις μελών – Αποφάσεις τις Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως.

Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτήθηκαν με Αποφάσεις της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως, μετά από παραιτήσεις μελών, α) το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/127/154939/Ε3/14-12-2022) και β) το  Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/128/154964/Ε3/14-12-2022) .

Αναλυτικά οι νέες συγκροτήσεις

Α. Ανασυγκρότηση του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

 1. Κομνηνού Ιωάννα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Κοκκόση Αντώνιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π.   
 2. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, μέλος Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Ανδρειωμένο Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 3. Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεωργακόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. .
 4. Γιαννίκας Αθανάσιος, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
 5. Διονάτος Χαράλαμπος, εκπρόσωπος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Ντίνου Ελένη-Γεωργία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Βολάνη Ελένη, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά της την Καλάργαλη Μαρία, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Γρηγοράκης Αριστείδης, εκπαιδευτικός
 2. Ταταράκη Τρωγάδα Στυλιανή, εκπαιδευτικός
 3. Παπαλέκα Αρετή, Διοικητικός
 4. Ξενοπούλου Απολλωνία – Θηρεσία, εκπαιδευτικός
 5. Κάλλα Ευθυμία, διοικητικός

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Β. Ανασυγκρότηση του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτούμε το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

 1. Βασιλούδη Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. .
 2. Κατσαδώρος Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαρκαντωνάτο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 3. Τσώλη Κωνσταντίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Χασαλεύρη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π.
 4. Μαστραπάς Αντώνιος, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νίκα Μαρία, Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π.
 5. Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπαντέκα Θάλεια, Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ.

  Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Γκίκα Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά της την Δαμιανάκου Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

 1. Στραβολαίμης Ιωάννης, διοικητικός
 2. Παπαγγελοπούλου Παναγιώτα, διοικητικός
 3. Αθανασίου Μιράντα-Σταυρούλα, διοικητικός
 4. Σκορδιώτη Ευφροσύνη, διοικητικός
 5. Ευστρατίου Νικόλ, εκπαιδευτικός

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε επίσης

Πίνακες μοριοδότησης Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Προγράμματα συνεντεύξεων Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Πριν φύγετε

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση