Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθήματος Χημείας ΠΕΠΑΛ Α’ Τάξης: Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθήματος Χημείας ΠΕΠΑΛ Α’ Τάξης: Τροποποίηση Απόφασης ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας.

Αναθέσεις μαθήματος Χημείας ΠΕΠΑΛ Α’ Τάξης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5188/25-8-2023 η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ9/92688/Δ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) Υπουργική Απόφαση περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων η υπ’ αρ. 1685/2022 απόφαση του Τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και οι υπ’ αρ. 43/26-08-2021, 30/11-05-2023, 41/22-06-2023 και 50/26-07-2023 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Ακολουθεί το περιεχόμενο του ΦΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ9/92688/Δ4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελ- ματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ., οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Α’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Φυσικές Επιστήμες Χημεία
Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕ04.02

ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕ04.01 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ87.01 (κατά

προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01

Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ  

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/116550/ Δ4/17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2023

Η Υφυπουργός

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ 

Δείτε επίσης

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου 

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου | ΦΕΚ 

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Β’ τάξης Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγ/κών μαθημάτων | Οδηγίες 

Τροποποίηση απόφασης: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ | ΦΕΚ 

Γ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ: Τα Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση