Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου – Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024. 

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ

Υπέγραψε την υπ. αριθμ. πρωτ. 91097/Δ3 Απόφαση η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δόμνα Μιχαηλίδου και αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 18-8-2023, με τις αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Συγκεκριμένα

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), ορίζονται ως εξής:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 5140/18-8-2023

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024. Η υπό στοιχεία 115824/Δ3/10-07-2018 (Β’ 2944) Yπουργική Aπόφαση καταργείται.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπό στοιχεία 103832/Δ3/26-06-2021 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γυμνασίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. – «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 4037).
  • Η υπό στοιχεία 136986/Δ3/20-08-2018 υπουργική απόφαση «Ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)» (Β’ 3791).
  • Η υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664).
  • Η υπό στοιχεία 94222/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/ 03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β’ 2737)» (Β’ 3782).
  • Η υπ’ αρ. 1685/2022 απόφαση του Τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
  • Οι υπ’ αρ. 50/26-07-2023 και 41/22-06-2023 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  • Η υπό στοιχεία 82843/Δ2/24-07-2023 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/ Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β’ 2737)» (Β’ 4768).

Δείτε επίσης

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου | ΦΕΚ 

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Β’ τάξης Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγ/κών μαθημάτων | Οδηγίες 

Τροποποίηση απόφασης: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 

ΦΕΚ: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ | ΦΕΚ 

Γ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ: Τα Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση