Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ: Αλλαγές με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ: Αλλαγές με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ως προς τις αναθέσεις τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ.

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ22/18418/Δ4 τροποποιείται η Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) Υπουργική απόφαση περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

Η Απόφαση τροποποιείται ως εξής:

Στους κλάδους – ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν με α’ ανάθεση τα τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα με τίτλο

  • «Αρχές Σύνθεσης»,
  • «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» και
  • «Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας»

του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. προστίθεται ο κλάδος ΤΕ02.05, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις των τεχνολογικών- επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του ανωτέρω Τομέα, όπως αυτές ορίζονταν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Β’ ΤΑΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦ/ΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α/α ΜΑΘΗΜ Α’

ΑΝΑΘ

Β’

ΑΝΑΘ

Γ

ΑΝΑΘ

1. Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02 ΠΕ81

(κατά

προτ/τα
σε

εκπ/κούς

με πτυχία

που
αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ 12.02)
ΤΕ02.05

2. Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ89.01
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
σε εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ12.02)
ΠΕ08
ΠΕ89.02
ΤΕ02.05
3. Ιστορία τέχνης ΠΕ08
ΠΕ41
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02 ΠΕ81

(κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

4. Αρχές Σύνθεσης ΠΕ08
ΠΕ89.01
ΤΕ02.05
ΠΕ89.02
ΤΕ01.25
ΠΕ81

(κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ12.02

5. Εφαρμοσμένες Τέχνες
με χρήση Η/Υ
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν
στους πρώην κλάδους
ΠΕ18.20, ΠΕ18.44)
ΤΕ02.05
ΤΕ01.25
6. Ειδικό εργαστηριακό
μάθημα:
6A. Φωτογραφία και
Ηλεκτρονική
Επεξεργασία Εικόνας
(μάθημα επιλογής)
ΠΕ89.01 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο ΠΕ18.29)
ΤΕ02.05
6Β. Τεχνολογία
Υφαντικών Υλών
(μάθημα επιλογής)
ΠΕ89.02 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)
ΠΕ89.01 (κατά
προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν
στους πρώην κλάδους
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
6Γ. Εργαστήριο
Χαρακτικής –
Πλαστικής
(μάθημα επιλογής)
ΠΕ08
ΠΕ89.01 (κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν
στους πρώην κλάδους
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27,
ΠΕ18.28)
ΤΕ01.25
ΤΕ02.05
6Δ. Εισαγωγή στις
Ξύλινες Κατασκευές
ΠΕ89.02
(κατά προτεραιότητα
σε εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01 (κατά
προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ18.27)
ΤΕ02.05 (κατά
προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΤΕ01.12)

 

Δείτε το ΦΕΚ B 453 – 13.02.2020

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση Επιμορφωτών “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”: 3 δράσεις | Ονόματα
Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ: Και οι αναπληρωτές δικαίωμα συμμετοχής
Επίκαιρα Θέματα στη Παιδιατρική: Επιστημονική Ημερίδα στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια: Teach4Integration 2
Επιμόρφωση κλάδου ΠΕ78: Επιμορφωτική Δράση στην Κοινωνιολογία 
Σημειωτική και Βίβλος: Επιστημονικό σεμινάριο στο ΑΠΘ 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση