Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης – Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5510/18-9-2023 η Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου με τις αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Αναλυτικά η Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ9/101003/Δ4

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

…αποφασίζουμε

Οι αναθέσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) ορίζονται ως εξής:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 5510/18-9-2023

_______________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10.5.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β΄ 1664).
  • Η υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/8.8.2018 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)» (Β΄ 3520).
  • Η υπ’ αρ. 1685/2022 απόφαση του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
  • Οι υπ’ αρ. 30/11.5.2023, 41/22.6.2023 και 50/ 26.7.2023 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/559/96527/Β1/4.9.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε επίσης

Αναθέσεις μαθήματος Χημείας ΠΕΠΑΛ Α’ Τάξης: Τροποποίηση Απόφασης 

ΦΕΚ: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ 

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου 

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου | ΦΕΚ 

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Β’ τάξης Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγ/κών μαθημάτων | Οδηγίες 

Τροποποίηση απόφασης: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ | ΦΕΚ 

Γ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ: Τα Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση