Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναβάθμιση αντικειμένου Πληροφορικής: Aναλυτικές προτάσεις 500 εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναβάθμιση αντικειμένου Πληροφορικής: Aναλυτικές προτάσεις 500 εκπαιδευτικών πληροφορικής με σκοπό την “Ενίσχυση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

Αναβάθμιση αντικειμένου Πληροφορικής

Παρατίθενται αναλυτικές προτάσεις που υπέγραψε μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών πληροφορικής (500 στον αριθμό)  και  κατέθεσαν στους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο Παιδείας και κοινοποιήθηκαν στον Πρωθυπουργό, με σκοπό την “Ενίσχυση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

 «Διορθωτικές προτάσεις για την αναβάθμιση του αντικειμένου Πληροφορικής στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων»

Η ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές, μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής από τα πρώτα σχολικά χρόνια, θεωρείται αυτονόητη και υψίστης σημασίας. Ειδικά κάτω από τις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, αποδείχτηκε πόσο σημαντική είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, για την πλήρη κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ευθυγραμμισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση και με οδηγό την ουσιαστική ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της υπολογιστικής σκέψης και της Πληροφορικής Παιδείας των μαθητών ως ομάδα εκπαιδευτικών Πληροφορικής (500 στον αριθμό) που υπηρετούμε στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχοντας πολυετή εμπειρία, καταγράψαμε τις βασικές ελλείψεις και παραθέσαμε τις ακόλουθες διορθωτικές προτάσεις – παρεμβάσεις προς όφελος των μαθητών και μόνο:

 1. Για το Δημοτικό:

 Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής σε δύο ώρες για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και ειδικά για τις Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις με αποκλειστική ανάθεση του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας και σε συνδυασμό με τις ώρες διδασκαλίας της ευέλικτης ζώνης.

 • Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για το Δημοτικό με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και προσαρμοσμένα στην ηλικία των μικρότερων και μεγαλύτερων τάξεων με κατάλληλες θεματικές και δομημένες ενότητες ώστε στο τέλος του Γυμνασίου να αποκτούν το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.
 • Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής που να ξεκινάει δομημένα σωστά από το Δημοτικό ώστε στο τέλος του Γυμνασίου να δίνουν εξετάσεις.
 • Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των δικτύων των εργαστηρίων όπου αυτό απαιτείται.
 • Θεσμοθέτηση υπεύθυνου εργαστηρίου με μείωση διδακτικού ωραρίου 3 ωρών, από το τρέχον συνολικό ωράριό τους, για τη συντήρηση του λογισμικού – υλικού των υπολογιστών με δεδομένο ότι ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης έχει 3 ώρες.
 • Ένταξη μαθήματος ρομποτικής – STEM, λογικής σκέψης – προγραμματισμού αλλά και διερευνητικών projects τα οποία έχουν ύψιστο ενδιαφέρον για τα παιδιά στο πλαίσιο του μαθήματος Ευέλικτης ζώνης. Από τη μία, ο προγραμματισμός αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη της σύνθετης σκέψης όπου συνδυάζονται: μαθηματικά, φυσική, γλώσσα, εικαστικά, μουσική και γενικά όλα τα γνωστικά αντικείμενα για τη σύλληψη, οργάνωση, λήψη αποφάσεων και υλοποίηση ιδεών. Από την άλλη, η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει: κατανόηση λειτουργίας αισθητήρων, σύλληψη προβλήματος προς λύση, δημιουργική σκέψη, φαντασία, δημιουργία, αλγόριθμων, υλοποίηση διαδικασιών με εντολές, κατανόηση της λειτουργίας του πραγματικού κόσμου.
 • Πραγματική δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων ευθύνης (υποδιευθυντή, διευθυντή) στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Να σημειωθεί ότι στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ86) δεν προσμετρώνται τα μόρια για την πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ πράγμα που δεν είναι λογικό.
 • Όπως και στο Γυμνάσιο έτσι και στο Δημοτικό προκειμένου να γίνεται πιο αποτελεσματικό το μάθημα και δεδομένου της έλλειψης εξοπλισμού στα εργαστήρια να χωρίζεται το τμήμα στα δύο. Η κατάσταση που επικρατεί στη πλειοψηφία των εργαστηρίων σήμερα είναι να κάθονται περισσότεροι από δύο μαθητές ανά υπολογιστή γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική – μαθησιακή διαδικασία και την αυτενέργεια του μαθητή. Αν αναλογιστούμε και τις ιδιαιτερότητες – δυσκολίες αρκετών μαθητών το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
 • Αλλαγή ονομασίας μαθήματος από ΤΠΕ σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
 • Επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με εισαγωγή νέων διδακτικών αντικειμένων (ενδεικτικά: ρομποτική, STEM, κ.ά.).
 • Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με περιεχόμενο που προάγει τις πραγματικές διδακτικές και τεχνολογίες αιχμής και την σύγχρονη διδακτική.
 1. Για το Γυμνάσιο:

 Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής σε δύο ώρες την εβδομάδα σε κάθε τάξη του Γυμνασίου εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα, τον ιδανικό αριθμό μαθητών στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. και καθιέρωση εργαστηριακού μαθήματος επιστήμης και τεχνολογίας STEM – Robotics.

 • Επαναφορά του 3ωρου εργαστηριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, για την υποστήριξη του ή των εργαστηρίων.
 • Επανασύσταση και ενίσχυση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην προηγούμενη μορφή του με τουλάχιστον ένα τεχνικό υπεύθυνο στον καθένα και σαφή αποστολή τη στήριξη των σχολικών μονάδων.
 • Άμεση αναβάθμιση εξοπλισμού σε ΟΛΑ τα εργαστήρια της χώρας με νέους υπολογιστές και Κιτ ρομποτικής.
 • Κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής στη Γ΄ Γυμνασίου (ή και στην Β΄ Γυμνασίου) εντός σχολικού ωραρίου για όλους τους μαθητές όπως γίνεται για το πιστοποιητικό ξένων γλωσσών.
 • Ξεχωριστό μάθημα ρομποτικής – λογικής σκέψης στην Γ΄ Γυμνασίου (αρχές αλγοριθμικής, από μία ώρα το καθένα).
 • Ανανέωση του βιβλίου πληροφορικής με Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Ρομποτική, λογική σκέψη και αλγοριθμική, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα.
 • Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με περιεχόμενο που προάγει τις πραγματικές διδακτικές και τεχνολογίες αιχμής και την σύγχρονη διδακτική.
 1. Για το Λύκειο:

 Εξέταση στο μάθημα προσανατολισμού «Πληροφορική» για την εισαγωγή των υποψηφίων σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής (και των συναφή) Α.Ε.Ι., Πολυτεχνικών σχολών Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στρατιωτικών Σχολών.

 • Μετατροπή του μαθήματος Επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης ΓΕ.Λ., σε Γενικής Παιδείας και δίωρο. Είναι μία ευκαιρία για όλους τους μαθητές να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες πριν τη Β’ Λυκείου όπου και επικεντρώνονται στα μαθήματα της μελλοντικής κατεύθυνσης τους.
 • Αύξηση των ωρών του μαθήματος Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης ΓΕ.Λ., «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών», σε δύο.
 • Χειριστές ΣΑΜ (πρώην VBI) αποκλειστικά οι καθηγητές πληροφορικής γυμνασίου – λυκείου.
 • Τα τμήματα να σπάνε όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνάει τους 20, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση του μαθήματος στο εργαστήριο.
 • Τρίωρη μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού, από το τρέχον συνολικό ωράριό του, για την υποστήριξη του ή των εργαστηρίων.
 • Στη Γ’ Λυκείου οι 7 ώρες για το μάθημα προσανατολισμού «Πληροφορική», ήταν μια σημαντική βελτίωση ώστε να επαρκεί ο διδακτικός χρόνος για την κάλυψη και εμπέδωση της ύλης. Απαραίτητος βεβαίως, ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος.
 • Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με περιεχόμενο που προάγει τις πραγματικές διδακτικές και τεχνολογίες αιχμής και την σύγχρονη διδακτική.
 1. Για το ΕΠΑΛ:

 

 • Να καταργηθεί το ηλικιακό όριο εγγραφής στα ΕΠΑΛ.
 • Τρίωρη μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού, από το τρέχον συνολικό ωράριό του, για την υποστήριξη του ή των εργαστηρίων. Ξεχωριστός υπεύθυνος σε κάθε εργαστήριο πληροφορικής. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες γνώσεις π.χ. αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση Η/Υ, εξυπηρετητών και λοιπού δικτυακού εξοπλισμού, στην ασφάλεια δικτύων, στην αποκατάσταση βλαβών κλπ.
 • Να δημιουργηθεί δίωρο μάθημα πληροφορικής σε όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. με ανοιχτό και ευέλικτο περιεχόμενο, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε ειδικότητας και οι μαθητές να αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες και αποκλειστική διδασκαλία του μαθήματος από καθηγητές πληροφορικής.
 • Να υπάρχει δεύτερος καθηγητής πληροφορικής στα εργαστήρια από τους 12 μαθητές και άνω, όπως ισχύει για τις άλλες ειδικότητες.
 • Το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α’ Λυκείου να χαρακτηριστεί ως εργαστηριακό μάθημα.
 • Χειριστές ΣΑΜ (πρώην VBI) αποκλειστικά οι καθηγητές πληροφορικής
 • Σύγχρονο και ξεκάθαρο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, με ερευνητική κατεύθυνση.
 • Δημιουργία και εξοπλισμός εργαστηρίων πληροφορικής με σύγχρονους υπολογιστές, εξοπλισμό ρομποτικής, διαδραστικούς πίνακες. Εμβάθυνση σε εφαρμογές ρομποτικής ως συνέχεια του Γυμνασίου.
 • Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με περιεχόμενο που προάγει τις πραγματικές διδακτικές και τεχνολογίες αιχμής και την σύγχρονη διδακτική.

Σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο που ζούμε, η αναγκαιότητα χρήσης και μάλιστα σωστής χρήσης, των νέων τεχνολογιών, προβάλλει ως απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη. Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής κλήθηκαν να σηκώσουν το φορτίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όλο αυτό ο διάστημα, όντας ταυτόχρονα συντονιστές, τεχνικοί, βοηθοί και  εκπαιδευτικοί, ολοκληρώνοντας αυτό το εγχείρημα επιτυχώς.

Τώρα είναι η σειρά του Υπουργείου να σταθεί έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας και να συμπεριλάβει τις παραπάνω προτάσεις στο Πολυνομοσχέδιο για τη Παιδεία συμβάλλοντας στην Πληροφορική Παιδεία των μαθητών.

Το παραπάνω κείμενο υπέγραψαν περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε ακόμη

ΣΚΛΕ για νομοσχέδιο Υπ. Παιδείας: Πρόταση για σύσταση και διεπιστημονική στελέχωση Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία
Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ): Υπόμνημα επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΙΘ
14.711 σχόλια στη Διαβούλευση στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας | Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών Βοιωτίας: Aπουσία αναφοράς στο νομοσχέδιο για μαθητές με αναπηρία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση