Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία: Ζητείται καταγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία: Ζητείται καταγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού έως την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Εγγραφο με θέμα “Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ” απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Α/θμιας , Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Α. Κόπτσης,  με το οποίο ζητείται από τις σχολικές μονάδες της χώρας να καταγράψουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό ΤΠΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος inventory.sch.gr (Σ.Σ: Προφανώς εκ παραδρομής στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ το link αναφέρεται λανθασμένα ως  lmventorg.sch.gr), μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Η καταγραφή πραγματοποιείται

στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών της εκπαίδευσης με τις  υπηρεσίες προμηθειών του ΥΠΑΙΘ να συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Τέλος επισημαίνεται πως

αναβάθμιση του εξοπλισμού θα έχουν μόνον οι σχολικές μονάδες τα στοιχεία των οποίων θα έχουν συμπληρωθεί στο πληροφοριακό σύστημα εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου “ΕΞΕ-2474/11-1-2022
ΘΕΜΑ: “Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ”.

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών της εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα αποτύπωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες, μέσω του πληροφοριακού συστήματος που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: lmventorg.sch.gr (Σ.Σ.: το ορθό είναι inventory.sch.gr)

Η ανωτέρω καταγραφή στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται πως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού θα ληφθούν υπόψη μόνο οι σχολικές μονάδες, τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπληρωθεί στο πληροφοριακό σύστημα εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη παρούσα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.,Δ.Ε. και Ε.Α.Ε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Δείτε επίσης
Δείτε ακόμη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση