Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2022-23: Διόρθωση ημερομηνίας ενός ΦΕΚ διορισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2022-23: Διόρθωση λανθασμένης ημερομηνίας ενός ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών. 

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας

Σε ανακοινοποίηση της Εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-23 προέβη το ΥΠΑΙΘ σχετικά με την αναφορά του ΦΕΚ 1819/Γ/10-8-2021 διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο στην πρώτη Εγκύκλιο Μεταθέσεων αναγραφόταν λανθασμένα ως ΦΕΚ 1819/Γ/20-12-2021, γεγονός το οποίο μπορούσε να δημιουργήσει πιθανές παρερμηνείες όσον αφορά στο δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών.

Ετσι είχαμε την παρακάτω διόρθωση:

Η ανακοινοποιημένη Εγκύκλιος στη σελίδα 9

γ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Νεοδιόριστων (2021 & 2022): Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) έχουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον υπηρετήσουν πραγματικά για τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους. Κατά τις μεταθέσεις τρέχοντος έτους δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ΄αριθμ. 1817/Γ/10-8-2021, 1818/Γ/10-8-2021 και 1819/Γ/10-8- 2021 ΦΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8-2023 τουλάχιστον δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στην περιοχή – Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ 

Η πρώτη Εγκύκλιος, στη σελίδα 9

γ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Νεοδιόριστων (2021 & 2022): Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) έχουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον υπηρετήσουν πραγματικά για τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους. Κατά τις μεταθέσεις τρέχοντος έτους δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ΄αριθμ. 1817/Γ/10-8-2021, 1818/Γ/10-8-2021 και 1819/Γ/20-12- 2021 ΦΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8-2023 τουλάχιστον δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στην περιοχή – Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Η νέα Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας 2022-23 

Η πρώτη Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2022: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Μεταθέσεις 2022-Οδηγός: Αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας με παράθεση ερωτήσεων και απαντήσεων 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2022 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Aιτήσεις από 16 έως 31.10.2022 

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων-Χρονοδιάγραμμα 2022-23: Οδηγός εφαρμογής από το ΙΕΠ 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν-ποια ολοκληρώνονται-ποια προγραμματίζονται 

Νέα επιστολή Πρωτοβουλίας Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής προς το Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη 440 κενών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση