Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 25 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) προκηρύσσει τη διενέργεια του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 28η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής:

α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 50 σπουδαστές και σπουδάστριες

β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 30 σπουδαστές και σπουδάστριες

γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 45 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

  • 1) Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • 2) Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες

δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες

στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Αίτηση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ECP) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στο σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους:

Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.

ΙΙΙ. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση σύμφωνα με τον ν. 3528/2007.

IV. H γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.

ΙΙΙ. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

IV. H υπαλληλική τους ιδιότητα.

Στάδια διαγωνισμού

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στις ενότητες :

  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
  • Γνώσεις και Δεξιότητες

Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει :

  • Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση»
  • Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»
  • Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Ξένη Γλώσσα»
Πρόγραμμα εξετάσεων

– Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

– Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

– Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το δωρεάν μεταπτυχιακό στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση