Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών: Πρόσκληση για εγγραφή-“Μαζί για την Εκπαίδευση”-Αιτήσεις έως 20.03.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών: Πρόσκληση για εγγραφή – “Μαζί για την Εκπαίδευση” – Αιτήσεις από 18.01.2024 και ώρα 13:00 έως 20.03.2024.

Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης: «Μαζί για την Εκπαίδευση: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών».

Με την Ανακοίνωση-Πρόσκληση καλούνται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, για συμμετοχή αμισθί σε Ομάδες Εργασίας του ΙΕΠ, που θα συγκροτούνται για την πραγματοποίηση επί μέρους δράσεων του φορέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΙΕΠ

Η πρωτοβουλία απορρέει από τη δέσμευση του Ι.Ε.Π. για την ενίσχυση της συνεργασίας εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, προάγοντας την αμοιβαία διάδραση και τη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι η αξιοποίηση του πλούτου εμπειρίας, εξειδίκευσης και πάθους που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η ενίσχυση του οράματος για περαιτέρω σύνδεση του ΙΕΠ με τις/τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενταθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Μέσα από τη δράση:

  1. Δημιουργείται ένας κόμβος γνώσης, μιας και η πολυετής εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να συνδράμουν το έργο του ΙΕΠ, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.
  2. Προσφέρονται ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες του ΙΕΠ και ως εκ τούτου ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων μελών του.
  3. Επιστρέφεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία ένα συλλογικό έργο που προέρχεται από την εκπαιδευτική κοινότητα και επιχειρεί να συνδράμει σε μια ακόμα υψηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση για τα παιδιά μας.

Το ΙΕΠ προσκαλεί

“Σας καλούμε να εγγραφείτε και να μοιραστείτε την πρόσκληση με τις/τους συναδέλφους σας, ενισχύοντας την ενότητα για συλλογικές δράσεις. Ελπίζουμε ότι η ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, τόσο για το ΙΕΠ όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα, και εντέλει να έχει θετικό αντίκτυπο στο σημερινό και μελλοντικό εκπαιδευτικό τοπίο”.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Υποβολή των αιτήσεων μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ στο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2024 και ώρα 13:00 και η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/03/2024 και ώρα 13:00.

____________________________

Σχετικά με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Δείτε επίσης

Learning from the Extremes!-Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!: International Conference-Διεθνές Συνέδριο 19-20/01/2024 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση