Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντισηπτικά σε ειδικά σχολεία | Πίνακας κατανομής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντισηπτικά σε ειδικά σχολεία: αποδοχή πρότασης δωρεάς και απόφαση κατανομής των δωριζόμενων αγαθών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής.

Αντισηπτικά σε ειδικά σχολεία

Δήλωση περί αποδοχής της πρότασης δωρεάς συσκευασμένου αντισηπτικού της εταιρείας ΠAΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών και απόφαση κατανομής των δωριζόμενων αγαθών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής.

Αποφασίζουμε

1) Την αποδοχή της από 25/5/2020 πρότασης δωρεάς της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AE προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο σύνολό της, η οποία συνίσταται σε 3960 τμχ  αντισηπτικά NATURA 300 ml, δεδομένης της ανάγκης για προμήθεια και διανομή αντισηπτικών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,2)

Την κατανομή των αγαθών ανά δημόσια εκπαιδευτική δομή η οποία θα γίνει σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, οι οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον δωρητή ή τον αντιπρόσωπό του, με βάση την παρούσα.

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παρούσα.

Πρωτόκολλο παραλαβής

Για την παραλαβή από τον Δήμο συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής (επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα καθώς και υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από το Δήμο).

Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται σε τρία πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο δωρητή.

Κατά την παράδοση των δωριζομένων στην εκπαιδευτική δομή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής σε τρία πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,το δεύτερο παραδίδεται στον υπάλληλο του Δήμου και το τρίτο φυλάσσεται στη σχολική μονάδα.

Η απόφαση με την κατανομή των αντισηπτικών στα ειδικά σχολεία

 Δείτε σχετικά

Ειδικά σχολεία Πρωτοβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία Δευτεροβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Απόφαση τρόπου επαναλειτουργίας ειδικών σχολείων και Πρωτοβάθμιας | ΦΕΚ
Τρόπος επαναλειτουργίας Δημοτικών-Νηπιαγωγείων: Προσέλευση-διαρρύθμιση αιθουσών-Διαλείμματα-Καθαριότητα-Συνεδριάσεις
Οδηγίες ΕΟΔΥ: Για Δημοτικά-Νηπιαγωγεία-Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πριν φύγετε

Αδεια ειδικού σκοπού-εγκύκλιος: Λοιπές διευκολύνσεις γονέων-Ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου
Οδηγίες για ταυτόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Διευθυντές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Επιστροφή εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία: Πέμπτη 28.05-Λήξη διάθεσης σε ΚΕΣΥ 27.05 | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση