Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντισυνταγματική η μη μοριοδότηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ΣτΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντισυνταγματική η μη μοριοδότηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας – Η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Αντισυνταγματική η μη μοριοδότηση προϋπηρεσίας

Δεν είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις 166-169/2023 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4589/2019 και οι αντίστοιχες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες κατά την σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη λαμβάνεται υπ’ όψιν και μοριοδοτείται η προϋπηρεσία υποψηφίων ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων στην δημόσια εκπαίδευση, κατ’ εξαίρεση δε η προϋπηρεσία στην ιδιωτική.

Ετσι, σύμφωνα πάντα με το ΣτΕ, η διαφοροποίηση στον τρόπο πρόσληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την οποία επικαλείται τόσο το ΑΣΕΠ όσο και ο Υπουργός Παιδείας, δεν αποτελεί επαρκές αιτιολογικό έρεισμα της μη αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, δοθέντος ότι πρόκειται για κριτήριο το οποίο δεν συνάπτεται με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο.

Με τις αποφάσεις 166/2023 και 169/2023 του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφασίσθηκε η παραπομπή των αιτήσεων ακυρώσεως στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, προκειμένου να αποφασίσει περί της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4589/2019, με τις οποίες προβλέπεται η μη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά οι Αποφάσεις του ΣτΕ

Με τις αποφάσεις 166-9/2023 του Γ’ Τμήματος κρίθηκε ότι 

Σ.τ.Ε. Γ΄ 166-169/2023
Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρ. 53 ν. 4589/2019 με τις οποίες δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα. Παραπομπή στην Ολομέλεια

Με τις αποφάσεις 166-9/2023 του Γ’ Τμήματος κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4589/2019 και οι αντίστοιχες προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, σύμφωνα με τις οποίες κατά την σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατατάξεως υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη λαμβάνεται υπ’ όψιν και μοριοδοτείται η προϋπηρεσία υποψηφίων ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων στην δημόσια εκπαίδευση, κατ’ εξαίρεση δε η προϋπηρεσία στην ιδιωτική, δεν είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, οι οποίες διέπουν την στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας.

Τούτο διότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποτελεί γενικό και αντικειμενικό κριτήριο επιλογής και συνάδει με τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, από τις οποίες ο νομοθέτης μπορεί αιτιολογημένα να αποκλίνει, εφ’ όσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση καίτοι ουδόλως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την διαδικασία συντάξεως των πινάκων κατατάξεως η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση (παρά μόνον κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις), από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν οι λόγοι αυτής της διαφοροποιήσεως της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση σε σχέση με την παρασχεθείσα στην δημόσια, αν και η ιδιωτική προϋπηρεσία αναγνωρίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αυτή, κατ’ αρχήν, ποιοτικά δεν διαφοροποιείται από την παρασχεθείσα σε δημόσια εκπαιδευτήρια.

Εξ άλλου, σε προηγουμένως ισχύσαντα πάγια συστήματα διορισμού η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα της εκπαιδεύσεως λαμβανόταν υπ’ όψιν και εμοριοδοτείτο, ενώ, λόγω της αυστηρής συνταγματικής πλαισιώσεως της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, η παρεχόμενη στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με τον νόμο κατά βάση ομοίου τύπου και περιεχομένου με την παρεχόμενη από τα κρατικά, το δε υπηρεσιακό καθεστώς των υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσεγγίζει αυτό των υπηρετούντων στην δημόσια εκπαίδευση.

Για τους λόγους αυτούς μόνη η διαφοροποίηση στον τρόπο προσλήψεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την οποία επικαλείται τόσο το Α.Σ.Ε.Π. όσο και ο Υπουργός Παιδείας, δεν αποτελεί επαρκές αιτιολογικό έρεισμα της μη αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, δοθέντος ότι πρόκειται για κριτήριο το οποίο δεν συνάπτεται με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο.

Περαιτέρω, είναι μεν θεμιτό ο νομοθέτης να επιδιώκει να ενισχύσει όσους έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην δημόσια εκπαίδευση και ως εκ τούτου διαθέτουν σημαντική εμπειρία, έχουν δε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτήν, ιδίως κατά την προηγηθείσα μακρά περίοδο, κατά την οποία, λόγω σοβαρότατων δημοσιονομικών περιορισμών ήταν εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη η εφαρμογή παγίου συστήματος διορισμών, πλην τούτο δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατ’ ουσίαν παντελή παραγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Παραπομπή της υποθέσεως στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος.

Δείτε επίσης

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για Προκηρύξεις: Αρχές επόμενης εβδομάδας για ΦΕΚ η Γενική-Αιτήσεις έως αρχές Μαρτίου-Ενστάσεις 3ΕΑ/2022 

Νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Την εισήγηση των ΚΕΔΑΣΥ ζητά το Υπουργείο έως 13 Φεβρουαρίου 2023 

Αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών Ελλάδας-Κύπρου: Υπεγράφη διακρατική συμφωνία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Χριστίνα σε

    Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή μέσης εκπαίδευσης;

Γράψτε μία απάντηση