Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών 2024-25 | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών 2024-25 – 104 τμήματα δεν έχουν αντιστοιχίες – Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη με Πίνακες.

Αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών

Την Απόφαση, υπ. αριθ. πρωτ. 72880/Ζ1/01-07-2024 με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3836/03-07-2024

Επισημάνσεις

  • Οι φοιτητές με βάση τον Πίνακα με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων έχουν τη δυνατότητα αίτησης μετεγγραφής.
  • Στην Απόφαση περιλαμβάνεται Πίνακας με 104 Τμήματα τα οποία δεν έχουν αντιστοιχίες και ως εκ τούτου οι φοιτητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα.
  • Τα Τμήματα με την ένδειξη (IM) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του 5ετούς προγράμματος σπουδών ως Integrated Master και χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, ως ακολούθως:

Δείτε το έγγραφο με τους Πίνακες ΕΔΩ

__________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

1. Το υπό στοιχεία 54208/Ζ1/23.05.2024 έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) για τη διατύπωση της γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής σχετικά με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

2. H απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ελήφθη στην υπ’ αρ. 67/19.06.2024 συνεδρίασή του (υπ΄ αρ. 43541/21.06.2024 έγγραφο της Αρχής), με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

3. H υπό στοιχεία Φ.1/Γ/372/72188/Β1/28.06.2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε επίσης

Απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης θα μπορούν να κατατάσσονται σε Τμήματα ΑΕΙ τουριστικών σπουδών 

Δεκτά πτυχία Κολλεγίων για την πιστοποίηση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Ομάδα εργασίας Σχολικού Νοσηλευτή: Aπαρτίζεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας 

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο με Υποδείγματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση