Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Ερώτηση στη Βουλή της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου. 

Αντιστοίχιση πτυχίων

Ερώτηση της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου, κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα: “Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής“.

Η Βουλευτής αναφέρεται σε επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Τ.). και ρωτά την Υπουργό ΠΑΙΘ  σχετικά με το:

  • Αν θα προχωρήσει στην άμεση θέσπιση διατάξεων που θα κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), με τα αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου των νέων ακαδημαϊκών δομών.
  • Για ποιον λόγο εξαιρούνται από την διαδικασία της ως άνω εξομοίωσης/αντιστοίχισης με τα αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, τόσο οι απόφοιτοι των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), όσο και οι εγγεγραμμένοι (ν+2) φοιτητές παλαιοτέρων ετών.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 14/09/2022

Της: Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, Βουλευτού Β΄ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Κυρία Υπουργέ

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Τ.)., η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν.4610/2019, δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι του πρότερου σχήματος των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα», καθώς, τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης». Σε όλη την Ευρώπη, οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρούνται, ως προς όλες τις εκδοχές, ισότιμοι των τίτλων σπουδών των υπόλοιπων Πανεπιστημίων.

Παρά ταύτα, τα προγράμματα σπουδών των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή προς τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. αποστολή, προσομοίαζαν περισσότερο, σε ποσοστό άνω του 90%, προς τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο προς αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών του εξωτερικού, όπως τα «Fachhochschule».

Αξίζει να αναφερθεί το υψηλό επίπεδο των αξιολογήσεων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα παραδείγματα, το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και το Τ.Ε.Ι της Λάρισας, τα οποία κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς – Worthy of Merit», καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ των οποίων και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα οποία κρίθηκαν ως «Θετικά – Positive Evaluation».

Παρά, λοιπόν, το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρότερων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα δομών (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια, η κύρια επίπτωση που επέφεραν οι ν.4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν.4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε “Πανεπιστήμια” και κατά την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα, επιπλέον.

Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών, όπου προστέθηκε ένα επιπλέον έτος, τοποθετώντας το νέο τίτλο σπουδών στο επίπεδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με σχετικό πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρότερων των Α.Ε.Ι. Τ. Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να επιλύσετε το ως άνω ζήτημα και να προχωρήσετε στην άμεση θέσπιση διατάξεων που θα κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), με τα αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019;

2. Για ποιον λόγο εξαιρούνται από την διαδικασία της ως άνω εξομοίωσης/αντιστοίχισης με τα αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, τόσο οι απόφοιτοι των πρότερων των ΑΕΙ Τ.Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), όσο και οι εγγεγραμμένοι (ν+2) φοιτητές παλαιοτέρων ετών, την στιγμή, μάλιστα, που κατά το παρελθόν, έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες σχετικής εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερου επιπέδου σχολές των 2 ή 3 ετών, τελείως άλλου χαρακτήρα προσανατολισμού και επιπέδου, όπως είναι οι περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Δείτε επίσης

Πτυχιούχοι ΤΕΙ προ 2001: Αυθαίρετη η απόρριψη προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ – Ερώτηση στη Βουλή 

Πτυχία ΤΕΙ προ και μετά 2001: Αυθαίρετη η διάκριση στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 – Ερώτηση στη Βουλή 

Πτυχία ΤΕΙ: Δεν αποτελούν πτυχία ΑΕΙ αν αποκτήθηκαν προ του νόμου 2916/2001-Γνωμοδότηση ΝΣΚ 

Συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε για ενστάσεις-οριστικούς πίνακες-απόφοιτους ΤΕΙ πριν το 2001-εκπ/κούς ΠΕ11ΕΑΕ 

Δείτε επίσης

Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή από τον ΣτΠ: Προβλήματα ένταξης, ελλείμματα στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήμ. Ενταξης 

Βουλή-απορριπτέοι ΕΒΠ: “Kαταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς του”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση