Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντισυνταγματικό συνταξιοδοτικό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών: Η ΟΛΤΕΕ ζητά εξίσωση ορίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντισυνταγματικό συνταξιοδοτικό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών: Η ΟΛΤΕΕ ζητά την άμεση έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, που θα εξισώνει και επισήμως τα ηλικιακά όρια μεταξύ αντρών και γυναικών.

Αντισυνταγματικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26-10-2020

Αριθμ. Δ.Τ.: 019

Αντισυνταγματικό και άνισο συνταξιοδοτικό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών

Στις 4 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε η απόφαση 317/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι τα ηλικιακά όρια των γυναικών με ανήλικο τέκνο ισχύουν για λόγους ισότητας και για τους άντρες με ανήλικο, οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.

Ειδικότερα,

με την ως άνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 790/2016 απόφασης του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την τελευταία

είχε κριθεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν και στην περίπτωση πατέρα ανήλικου τέκνου, τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ίσχυαν για τις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, οι οποίες, εφόσον μέχρι 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους. Και τούτο διότι, κρίθηκε

α) ότι η διάταξη

του άρθρου 56 παρ.1 περ. β’ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με την οποία θεσπίζεται για τις υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, οι οποίες συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31.12.2010, μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (50o έτος) έναντι των ανδρών υπαλλήλων, συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος των τελευταίων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, καθώς και για το λόγο

β) ότι η διάκριση αυτή

αντίκειται τόσο στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το μέρος που

με τις συνταξιοδοτικές αυτές ρυθμίσεις σκοπείται η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, δεν επιτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων, δοθέντος ότι και οι δύο γονείς έχουν, δεδομένων των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια βάρη στο πλαίσιο της προστασίας και ανατροφής των τέκνων τους, καθώς και της λειτουργίας και της ενότητας της οικογένειας.

Η αδιανόητη δυσμενής διάκριση

από το νομοθέτη, σε ομάδες ασφαλισμένων με ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης και ηλικίας, με μόνη τη διάκριση το φύλο, ούτε από καθαρά βιολογικές μεταξύ τους διαφορές δικαιολογείται, ούτε θετικό μέτρο συνιστά για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και την άρση τυχόν υφιστάμενων ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών, αλλά απλώς τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του άλλου φύλου με το να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους άνδρες.

Ζητούμε

στο πλαίσιο αυτό, την άμεση έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, που θα εξισώνει και επισήμως τα ηλικιακά όρια μεταξύ αντρών και γυναικών, σε συμμόρφωση προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων και της απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου.

Διαφορετικά, να αναμένετε νέες δικαστικές προσφυγές από άνδρες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αυξάνοντας το κόστος αποζημίωσης, με σκοπό να πετύχουν το ευνοϊκότερο και γι’ αυτούς αποτέλεσμα.

Με αυτόν τον τρόπο

θα αποκατασταθεί το αίσθημα του δικαίου στους πολίτες, θα αρθεί η αδικία πολλών ετών, ενώ ταυτόχρονα το κράτος θα γλυτώσει από τις συνέπειες του δεδικασμένου στις δικαστικές διεκδικήσεις πολιτών.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε επίσης

Κρατήσεις ΕΦΚΑ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μέλη ΣΕΠ: Ερώτηση στη Βουλή
Συνάντηση Υπουργού Παιδείας με παιδιά Ρομά από τον “Φάρο του Κόσμου” μέσω τηλεδιάσκεψης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση