Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απαλλαγή ΑμεΑ από φόρο εισοδήματος με παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απαλλαγή ΑμεΑ από τον φόρο εισοδήματος κατόπιν υπόδειξης των ορθών δικαιολογητικών στη ΔΟΥ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Απαλλαγή ΑμεΑ

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., απάλλαξε ΑμεΑ από τον φόρο εισοδήματος του έτους 2018 και του επέστρεψε τον φόρο που είχε καταβάλει το 2017, κάνοντας αποδεκτή Απόφαση Διευθυντή Ι.Κ.Α. περί επανυπολογισμού της αναπηρικής του σύνταξης, κατόπιν υπόδειξης του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συγκεκριμένα η διαμεσολάβηση

Πολίτης ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου προκειμένου να αναγνωριστεί το ποσοστό αναπηρίας του (80%) και να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος.

Ο ενδιαφερόμενος, ήδη από το 2008, διέθετε Απόφαση Διευθυντή Ι.Κ.Α. περί επανυπολογισμού της σύνταξης που λαμβάνει λόγω αναπηρίας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση του αναγνώριζε ποσοστό αναπηρίας 80% εφ ́ όρου ζωής, βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1041/2019, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εφόσον ο ενδιαφερόμενος «προσκομίζει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)».

Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος δεν είχε ενημερωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης Απόφασης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κάθε χρόνο πρόβλημα απόδειξης της αναπηρίας του.

Ο Συνήγορος υπέδειξε στη Δ.Ο.Υ. το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η υπηρεσία, αποδεχόμενη το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, απάλλαξε τον πολίτη από το φόρο εισοδήματος για το έτος 2018 και αποφάσισε ότι θα του επιστραφεί και ο φόρος που κατέβαλε το 2017.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη, χαρακτηριστική περίπτωση, ο Συνήγορος, με την αρμοδιότητά του ως Πλαίσιο για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, θα ήθελε να τονίσει ότι η σωστή ενημέρωση τόσο των ενδιαφερόμενων πολιτών, όσο και των υπηρεσιών, σχετικά με τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση φοροαπαλλαγών δικαιολογητικά, είναι εξαιρετικά σημαντική και συντελεί στην αποφυγή καθυστερήσεων, ταλαιπωρίας, ακόμη και απώλειας εισοδήματος για τα άτομα με αναπηρία.

 _________________

Δείτε επίσης

Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ: Στα ελληνικά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2020-2030
Ειδικός Βοηθός-Συνοδός: Εντονη διαμαρτυρία της ΕΣΑμεΑ για διάταξη νομοσχεδίου
Αδειες ΑμεΑ: Τι δικαιούνται εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Το παιχνίδι UNO διαθέσιμο και σε Braille

_________________

Πριν φύγετε

Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από την ΕΣΑμεΑ
Βραβείο προσβάσιμης πόλης 2020: Επαινος στα Χανιά
Aντιλήψεις για την Αναπηρία στην ελληνική κοινή γνώμη: Ευρωβαρόμετρο για διακρίσεις στην ΕΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση