Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απαλλαγή ΑμεΑ τελών κυκλοφορίας | Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απαλλαγή ΑμεΑ τελών κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α’242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α’256).

Απαλλαγή ΑμεΑ τελών κυκλοφορίας
Η Εγκύκλιος Ε.2045/25-02-2021της ΑΑΔΕ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α ́242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α ́256)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ Ε.2043/2021 εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και του άρθρου 74 του ν.4764/2020 (Α’ 256), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τις ως άνω διατάξεις προστέθηκαν κατηγορίες αναπήρων που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας:
  • Oι πάσχοντες από ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς,
  • οι μεταμοσχευμένοι καθώς και
  • οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία,

οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό 67% και άνω.

  • Aλλαξε σε 80 % το ποσοστό αναπηρίας για τους τυφλούς και
  • για τους πάσχοντες από αιμορροφιλία προστέθηκε ως προϋπόθεση για την απαλλαγή ποσοστό 67% και άνω.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Εξαιρετικά για το έτος 2021,

για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής βάσει των νέων διατάξεων και των οποίων η πάθηση δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Δ18Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 (Β` 2710), η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται χωρίς την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην ΑΥΟ Δ18Α 5038645 ΕΞ 2013/29.10.2013 (Β` 2774), με την υποχρέωση προσκόμισής της μέχρι τη λήξη του έτους.

Στην περίπτωση προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε,

που δε δικαιολογεί σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αυτονόητο είναι ότι τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθότι η μη καταβολή τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου.

Τέλος επισημαίνεται ότι

προκειμένου να διευκολυνθούν τα ως άνω δικαιούχα πρόσωπα, η σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από τις Δ.Ο.Υ μέχρι την 15/3/2021.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Ε.2043/2021 ΑΑΔΕ για διατάξεις άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και άρθρου 74 του ν.4764/2020 (Α’ 256)

Δείτε επίσης

Ασφαλιστική ικανότητα ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως 28.02.2022 για όλους τους ασφαλισμένους
covid-19-ΟΠΕΚΑ: Προστασία και εξυπηρέτηση του κοινού | Ανακοίνωση
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ
Μελέτη ΚΕΜΕΤΕ-Ειδικά σχολεία: Προβλήματα από τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ εν καιρώ πανδημίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση