Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απάντηση αίτησης θεραπείας το αργότερο σε 30 ημέρες: Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απάντηση αίτησης θεραπείας το αργότερο σε 30 ημέρες εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία – Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη για αιτιολόγηση απόφασης του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης επί αιτήσεως θεραπείας.

Απάντηση αίτησης θεραπείας

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), χορήγησε πλήρως αιτιολογημένη απάντηση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έγινε εν μέρει μόνο δεκτή υποβληθείσα αίτηση θεραπείας.

Επιπροσθέτως

ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει πως για την αίτηση θεραπείας προβλέπεται η υποχρέωση έγγραφης απάντησης “το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία” (άρθρο 24 παρ. 2 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ΚΔΔ ν. 2690/1994),

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολίτης απευθύνθηκε στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), αναφορικά με διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) στην οποία συμμετείχε.

Η ενδιαφερόμενη ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου, επειδή, παρότι είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (τέσσερις μήνες) από την αίτηση θεραπείας που είχε υποβάλει, δεν είχε λάβει έγγραφη απάντηση.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου

και την επισήμανση ότι για την αίτηση θεραπείας προβλέπεται η υποχρέωση έγγραφης απάντησης

«το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία» (άρθρο 24 παρ. 2 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ΚΔΔ ν. 2690/1994),

η αρμόδια υπηρεσία εξέδωσε καθυστερημένη απόφαση, με την οποία η αίτηση θεραπείας γινόταν εν μέρει δεκτή.

Ωστόσο,

η εν μέρει απόρριψη της αίτησης θεραπείας της ενδιαφερομένης δεν ήταν αιτιολογημένη, για το λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι υφίσταται εκ μέρους της Διοίκησης υποχρέωση αιτιολογίας όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων, η οποία θα πρέπει να είναι «σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης» (άρθρο 17 ΚΔΔ).

Επιπλέον,

από τη νομολογία προκύπτει ότι όταν αντικρούονται ισχυρισμοί του ενδιαφερόμενου μετά από την άσκηση διοικητικής προσφυγής, η αιτιολογία απαιτείται να είναι ειδική, ενώ η αιτιολογία που αρκείται στη διατύπωση του συμπεράσματος χωρίς να παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είναι πλημμελής.

Βάσει των ανωτέρω,

δεδομένου ότι η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε εν μέρει, χωρίς να προκύπτουν από την σχετική απόφαση οι λόγοι της απόρριψης, ζητήθηκε από τον Συνήγορο να αποσταλούν στην ενδιαφερομένη στοιχεία/έγγραφα που να καθιστούν την εν λόγω απάντηση αιτιολογημένη.

Εν τέλει

ο φορέας ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση του Συνηγόρου και απέστειλε πλήρως αιτιολογημένη απάντηση για τους λόγους για τους οποίους έγινε εν μέρει μόνο δεκτή η αίτηση θεραπείας.

Δείτε σχετικά

Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Αιτήσεις Θεραπείας
Οριστικοί Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Πριν φύγετε

Κίνδυνος αποκλεισμού εκπαιδευτικών από Πίνακες ΑΣΕΠ | Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ
Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση