Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας σε Ερώτηση στη Βουλή για διορισμούς και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας σε Ερώτηση στη Βουλή για διορισμούς και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ ΑμεΑ, της Βουλευτή κας Κωνσταντίνα Αδάμου – ΜέΡΑ25.

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

“Ελήφθη πρόνοια ώστε οι διοριστέοι να μοριοδοτούνται για τυχόν ποσοστό αναπηρίας που μπορεί να διαθέτουν και μάλιστα με την έκδοση του ν.4589/2019, το ποσοστό αναπηρίας το οποίο πλέον μοριοδοτείται μειώθηκε από 67% σε 50%, ενώ συμπεριλαμβάνεται εκτός από την αναπηρία των ιδίων και των τέκνων και η αναπηρία των συζύγων των υποψηφίων, διευρύνοντας έτσι το φάσμα συμπερίληψης και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία”.

Τα παραπάνω ανέφερε σε Απάντησή της στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζαχαράκη, σε Ερώτηση την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κα Κωνσταντίνα Αδάμου – ΜέΡΑ25, με θέμα «Δυσκολίες κατά την πρόσληψη εκπαιδευτικού επιστημονικού και βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με αναπηρία στο Δημόσιο»

Επιπροσθέτως η κα Ζαχαράκη

επισημαίνει πως οι ΣΜΕΑΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων εδρεύουν σε κεντρικές περιοχές του εκάστοτε νομού και δεν έχουν τη διασπορά που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης.

Η Ερώτηση της κας Αδάμου

βασίσθηκε, όπως αναφέρει, σε επιστολή που προέρχεται από τη διαδικτυακή κοινότητα «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», διαχειριστής της οποίας είναι ο κος Ανδρέας Μπαρδάκης, σχετικά με ορισμένες στρεβλώσεις που δημιούργησε η εφαρμογή του νόμου 4589/2019 και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Ε που αφορά στο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στις διαδικασίες διορισμού των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Βουλευτής του ΜέΡΑ25

αναφέρει επίσης πως οι στρεβλώσεις αυτές, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που αφορούν στην πρακτική εξίσωση των ευκαιριών χωρίς διακρίσεις για τα ΑμεΑ, η οποία άλλωστε προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και περαιτέρω στην εθνική μας νομοθεσία.

Οι ερωτήσεις προς το ΥΠΑΙΘ

1. Προτίθεστε να εισάγετε ρύθμιση που θα επιτρέπει στα ΑμεΑ να αιτηθούν μετάθεση ή απόσπαση, χωρίς την απαίτηση για κατ ελάχιστον διετή, υποχρεωτική θητεία, στην οργανική θέση αρχικού διορισμού τους;

2. Προτίθεστε να εισάγετε ρύθμιση για παροχή προτεραιότητας στα ΑμεΑ ως προς την τοποθέτησή τους σε έκαστο νομό εντοπιότητας, εφόσον υφίστανται διαθέσιμες κενές οργανικές θέσεις;

Δείτε αναλυτικά την Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας κας Ζαχαράκη
Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

Μαρούσι, 2-9-2020

Αρ.Πρωτ. 113722/Φ1 ΕΞ 28218εισ

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 4462/24-2-2020»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 4462/24-2-2020, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Κωνσιαντίνα Αδάμου, με θέμα «Δυσκολίες κατά την πρόσληψη εκπαιδευτικού επιστημονικού και βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με αναπηρία στο Δημόσιο», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα

Με γνώμονα και ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα ζητήματα αναβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατά συνέπεια τη βελτίωσή της αντιμετώπισής τους από το σύνολο της ελληνικής πολιτείας, έχει ληφθεί ήδη από τον πρώτο μήνα ανάληψης των καθηκόντων μας μέριμνα με στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναφορικά

με τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων και σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’), όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε πρόσφατα με τον ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α ), θα γίνουν σύμφωνα με τα κριτήρια μετάθεσης που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Π Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α).

Στις τοποθετήσεις υφίσταται η πρόταξη των ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου Π.Δ.. Οι ειδικές αυτές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α’), αφορούν σε συγκεκριμένες παθήσεις των τέκνων, των ιδίων και των συζύγων καθώς και στην πολυτεκνία.

Επίσης,

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι ΣΜΕΑΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων εδρεύουν σε κεντρικές περιοχές του εκάστοτε νομού και δεν έχουν τη διασπορά που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης.

 

Στην κατεύθυνση αυτή,

ελήφθη πρόνοια ώστε οι διοριστέοι να μοριοδοτούνται για τυχόν ποσοστό αναπηρίας που μπορεί να διαθέτουν και μάλιστα με την έκδοση του ν.4589/2019, το ποσοστό αναπηρίας το οποίο πλέον μοριοδοτείται μειώθηκε από 67% σε 50%, ενώ συμπεριλαμβάνεται εκτός από την αναπηρία των ιδίων και των τέκνων και η αναπηρία των συζύγων των υποψηφίων, διευρύνοντας έτσι το φάσμα συμπερίληψης και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία.

Δείτε ολόκληρη την Ερώτηση Δυσκολίες κατά την πρόσληψη εκπαιδευτικού επιστημονικού και βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με αναπηρία στο Δημόσιο

Δείτε επίσης

Οδηγίες τοποθέτησης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Με αφορμή ερωτήματα
ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Γενική Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κα Α. Γκίκα: Τα θέματα του ΕΕΠ-ΕΒΠ που συζητήθηκαν
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση