Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απλήρωτοι τέσσερις μήνες οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απλήρωτοι τέσσερις μήνες οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας: Ερώτηση στη Βουλή από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου. 

Απλήρωτοι τέσσερις μήνες οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες παραμένουν οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας σύμφωνα με Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Η Βουλευτής αναφέρεται σε σχετική επιστολή που κοινοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος (Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε.), σε συνέχεια της Εξώδικης Δήλωσης-Όχλησης-Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης του Συλλόγου από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ).

Η κα Ασημακοπούλου ρωτά μεταξύ άλλων τους αρμόδιους Υπουργούς, αν θα προβούν στην καταβολή των οφειλόμενων για τέσσερις μήνες παροχής υπηρεσιών και αν θα λάβουν την απαραίτητη πρόνοια να λαμβάνουν χώρα οι μελλοντικές πληρωμές, εμπρόθεσμα

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 04/01/2023

Της: Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, Βουλευτού Β΄ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών -Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών – Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σε σχετική επιστολή που μας κοινοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος (Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε.), σε συνέχεια της Εξώδικης Δήλωσης-Όχλησης-Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης του ως άνω Συλλόγου από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ), χαρακτηριστικά, αναφέρεται:

«Στα πλαίσια του προγράμματος Δράσης, “Πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους, οι συμμετέχοντες παιδικοί σταθμοί και φορείς παρέχουν φροντίδα, υποστήριξη και φιλοξενία στις δομές τους στα άτομα της ως άνω κατηγορίας.

Για την υλοποίηση της ως άνω Δράσης το νομοθετικό πλαίσιο που την προβλέπει είναι το άρθρο 104 Ν. 4941/2022, όπως αυτός τροποποιήθηκε μόνο κατά την παρ. 9 από το Ν. 4982/2022, σε συνδυασμό με την ΥΑ 770//2022 (ΥΑ 77094 ΦΕΚ Β 4094 2022) περί “Προώθησης παιδιών για ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση-πρόσβασή ατόμων με αναπηρία” καθώς και σε συνδυασμό με το άρθρο 61, Ν.4914/2022 περί Διαχείρισης, ελέγχου, εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγράμματα Περιόδου 2021-27.

Σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 6, Ν.4941/2022 προβλέπεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ ως διαχειριστικής αρχής, αφού το κείμενο ορίζει ότι “Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)”. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόμου (άρθρο 104 παρ. 7 Ν. 4941/2022) εκδόθηκε η σχετική κοινή ΚΥΑ 770//2022 (ΥΑ 77094 ΦΕΚ Β 4094 2022). Η ως άνω ΚΥΑ όχι μόνο είναι κατώτερης ισχύος από το Ν. 4941/2022 που είναι ο εξουσιοδοτικός νόμος αλλά έχει υπερβεί και το εξουσιοδοτικό πλαίσιο.

Από τον εξουσιοδοτικό νόμο είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να καθορίζεται στην ΚΥΑ, όπως πχ. ο καθορισμός των κατηγοριών των ωφελούμενων κτλ. Εν προκειμένω, καθορίζονται μεν τα προβλεπόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 104, άλλα καθορίζονται και άλλα πράγματα που όχι μόνο δεν προβλέπονται στην εξουσιοδοτική διάταξη αλλά αντιβαίνουν και τους Ν.4941/2022 και Ν. 4914/2022.».

Συνεχίζουν οι εκπρόσωποι του παραπάνω φορέα, τονίζοντας ότι:

«Ειδικότερα η ΚΥΑ προέβλεψε δικούς της ορισμούς, και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 της προκείμενης ΚΥΑ αναγορεύτηκε και χαρακτηρίστηκε ως δικαιούχος δράσης η ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να παρακάμψει τους ορισμούς του Ν. 4941/2022 και Ν. 4914/2022, που ορίζει σαφέστατα και χωρίς αμφιβολία ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι οι χρηματοδότες και ποιοι οι διαχειριστές του προγράμματος. Επί λέξει το κείμενο του άρθρου 2 της ΚΥΑ: “Δικαιούχος” της δράσης, υπό την έννοια του σημείου 6 του άρθρου 2 του ν. 4914/2022 (Α` 61) και της παρ. 6 του άρθρου 104 ν.4941/2022 (Α`133), ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία εφεξής ΕΕΤΑΑ».

Δηλαδή με την ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα ΚΥΑ, καθ’ υπέρβαση των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου και κατά παράβαση του νόμου άλλαξαν κατά το δοκούν οι ορισμοί των νόμων περί διαχειριστικής αρχής και περί δικαιούχου, με μοναδικό σκοπό να ωφεληθεί η ΕΕΤΑΑ. …

Επίσης μόνη της η ΕΕΤΑΑ καθόρισε ότι οι πληρωμές θα γίνονται κάθε 4μηνο από την παροχή των υπηρεσιών από τοις δομές, ενώ ο νόμος αναφέρει, εντός 80 ημερών. Αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι διατάξεις του άρθρου 61 Ν. 4914/2022 περί πληρωμών των δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.».

Οι ως άνω εκπρόσωποι του φορέα Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. υπογραμμίζουν ότι: «Ενώ τα χρήματα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς σας (της ΕΕΤΑΑ) από το ταμείο χρηματοδότησης, εντός του πρώτου τριμήνου εφαρμογής του προγράμματος, όπως προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 5, εσείς εντελώς αδικαιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά δεν προβαίνετε στην καταβολή των πληρωμών, καθιστώντας μας θεατές στο ίδιο έργο τα τελευταία 10 χρόνια. Με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμών αναγκάζετε εμάς, που προσφέρουμε κοινωνικό έργο και λειτούργημα σε αυτή την περίπτωση, να αυτοχρηματοδοτούμε τη δράση, μολονότι οι οικονομικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς.

Τα λειτουργικά έξοδα είναι ανελαστική δαπάνη, συνεχώς αυξανόμενη λόγω των αυξήσεων των ενεργειακών πόρων. …

Τα δε Υπουργεία, νομίμως εκπροσωπούμενα, κωφεύουν και δεν εξασφαλίζουν το σύνολο της δαπάνης, καταχρώμενα έτσι την εμπιστοσύνη των δομών, με αποτέλεσμα να μας καταβάλλονται ψιχία από αυτά που δικαιούμαστε και μόνο κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι δομές που συμμετέχουν στην υφιστάμενη προγραμματική περίοδο δεν έχουν πληρωθεί για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο Νοέμβριο και Δεκέμβριο μολονότι “τρέχουν” 5 τύποι χρηματοδότησης!!!

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Θα προβείτε, άμεσα, στην καταβολή των οφειλόμενων για τέσσερις μήνες παροχής υπηρεσιών (Σεπτεμβρίου έως Δεκεμβρίου του 2022) στους δικαιούχους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος δράσης;

2. Θα λάβετε την απαραίτητη πρόνοια να λαμβάνουν χώρα οι μελλοντικές πληρωμές, εμπρόθεσμα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος δράσης;

3. Θα εξασφαλίσετε στους δικαιούχους παραλήπτες συνθήκες διαφάνειας και πρόσβασης στις πληροφορίες περί του χρονισμού των σχετικών πιστώσεων, όσον αφορά στην καταβολή της χρηματοδότησης στον φορέα διαχείρισης «ΕΕΤΑΑ», μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος δράσης;

Δείτε σχετικά

Ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί: Tετράμηνη καθυστέρηση πληρωμής των οφειλόμενων-Ερώτηση στη Βουλή 

Δείτε επίσης

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών στο Δημόσιο: Το ΦΕΚ με τον καθορισμό της διαδικασίας 

ΑΔΕΔΥ-διεκδίκηση ΜΚ 2016-1017: Πίσω από την αίτηση “κρύβονται” δικηγορικά γραφεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση