Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποδοχές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-Ποσά ταμείου ανεργίας ΟΑΕΔ-Οικογενειακή παροχή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Αποδοχές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-Ποσά ταμείου ανεργίας ΟΑΕΔ: Ενημέρωση με πίνακες από τον εκπαιδευτικό Λουκά Σιδερά-Σε τι συνίσταται η οικογενειακή παροχή.
Αποδοχές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπαιδευτικού Λάμπρου Σιδερά, τα καθαρά ποσά μισθοδοσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, αλλά και τα καθαρά ποσά του Ταμείου Ανεργίας ΟΑΕΔ καθορίζονται ως ακολούθως:
Καθαρά ποσά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
Για τους πρώτους 12 μήνες διορισμού εκπαιδευτικού σε μόνιμη θέση υπάρχουν αυξημένες καταβολές για το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
(Ποσά χωρίς οικογενειακή παροχή*)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ) 2021-2022
(ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Μ.Τ.Π.Υ)
ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ
ΜΚ 1 (0-2 ΕΤΗ) 737,36
ΜΚ2 (2-4 ΕΤΗ) 773,80
ΜΚ3 (4-6 ΕΤΗ) 810,15
ΜΚ4 (6-8 ΕΤΗ) 843,16
ΜΚ5 (8-10 ΕΤΗ) 874,31
ΜΚ6 (10-12 ΕΤΗ) 905,46
ΜΚ7 (12-14 ΕΤΗ) 936,62
ΜΚ8 (14-16 ΕΤΗ) 967,36
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ
Καθαρό επίδομα 399,25
Με 1 προστατευόμενο μέλος 439,18
Με 2 προστατευόμενα μέλη 479,10
Με 3 προστατευόμενα μέλη 519,03
Με 4 προστατευόμενα μέλη 558,95
Με 5 προστατευόμενα μέλη 598,88

_________________

*Οικογενειακή παροχή (διευκρινίσεις από το especial.gr)
Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)
υπ. αριθμ. πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ 5/1/2016 η οποία ρυθμίζει μισθολογικές διατάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι
για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο
με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή (Σ.Σ: μεικτά) ορίζεται σε:
  • πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,
  • εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
  • εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,
  • εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και
  • επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται
για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.
Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται
στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Δείτε σχετικά

Υπολογισμός μισθοδοσίας εκπαιδευτικών 2021: Μονίμων-αναπληρωτών-ωρομισθίων
Μισθολόγιο αναπληρωτών 2020-21: Πίνακας με τα καθαρά ποσά του Λ. Σιδερά
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ

Δείτε επίσης

Κεραμέως για λειτουργία εκπαιδευτικών δομών από Σεπτέμβριο και για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού εκπαιδευτικών
Ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Οδηγίες του CDC-Απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση