Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποδοχές Προέδρου ΙΚΥ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποδοχές Προέδρου ΙΚΥ: Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως.

Αποδοχές Προέδρου ΙΚΥ

Με την υπ. αριθμ. 49660/Z1- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 351 – 29.04.2021 –  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως, καθορίζεται το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου ορίζεται σε ποσό ίσο με το 95% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/250/48502/Β1/27-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκύπτει ότι η ΚΥΑ προκαλεί δαπάνη ύψους 50.099,24 € για το οικονομικό έτος 2021 εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 55.572,00 €.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
Άρθρο μόνο

1. Καθορίζουμε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σε ποσό ίσο με το 95% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτά.

3. Η ισχύς της αποφάσεως ανατρέχει στον χρόνο ορι-σμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών              Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                    ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 351 – 29.04.2021 Kαθορισμός μηνιαίων αποδοχών Προέδρου ΙΚΥ

Δείτε επίσης

Αμοιβές αντιπροέδρου ΙΚΥ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου | ΦΕΚ
Ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών εξωτερικού: Υψος-Οροι-Διαδικασία χορήγησης | ΦΕΚ
ΕΘΑΑΕ: Καθορισμός αποζημίωσης Αντιπροέδρου-μελών ανά συνεδρίαση | ΦΕΚ
Νέες αμοιβές απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | ΦΕΚ

Πριν φύγετε

 Εγγραφο: Xορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση