Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποφάσεις μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ και ανάκληση Απόφασης από ΔΠΕ Κιλκίς μετά από mail της ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποφάσεις μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ και ανάκληση Απόφασης μονιμοποίησης από την ΔΠΕ Κιλκίς μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στις 23.03.2022 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ακολουθούν οι Αποφάσεις μονιμοποίησης μελών ΕΕΠΕΒΠ από τις ΔΠΕ-ΔΔΕ ΠΔΕ ΑΜΘ, την ΔΔΕ Πειραιά και την ΔΠΕ Κιλκίς, όπως και η Ανάκληση της Απόφασης της ΔΠΕ Κιλκίς, μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα
ΔΠΕ Κιλκίς

Απόφαση μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και Ανάκληση Απόφασης μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από τη ΔΠΕ Κιλκίς

  • Στις 22.03.2022 κοινοποιείται στη Διαύγεια η με αρ.πρωτ.1030/22-03-2022 Απόφαση μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Κιλκίς.

Δείτε την Απόφαση μονιμοποίησης  ΕΔΩ 

  • Στις 23.03.2022 ανακαλείται η με αρ.πρωτ.1030/22-03-2022 απόφαση, που αφορά στη μονιμοποίηση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίστηκαν με το ΦΕΚ 241/τ. Γ΄/09-03-2020

Για την υπογραφή της Απόφασης ανάκλησης μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ελήφθη υπόψη, όπως φαίνεται στο έγγραφο, “μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στις 23-03-2022 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας”.

Δείτε την Ανάκληση Απόφασης μονιμοποίησης ΕΕΠ και ΕΒΠ από την ΔΠΕ Κιλκίς

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Απόφαση μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – ΔΔΕ Εβρου – ΔΔΕ Ξάνθης – ΔΔΕ Καβάλας – ΔΔΕ Δράμας – ΔΔΕ Ροδόπης – ΔΠΕ Εβρου – ΔΠΕ Ροδόπης – ΔΠΕ Ξάνθης – ΔΠΕ Καβάλας – ΔΠΕ Δράμας.

Δείτε την Απόφαση μονιμοποίησης ΕΔΩ 

ΔΔΕ Πειραιά

Απόφαση μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Πειραιά.

Δείτε την Απόφαση μονιμοποίησης ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Απόφαση: Μονιμοποίηση ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ ΠΕ Β΄ Αθήνας 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, νέες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εισαγωγική επιμόρφωση 

Διευκρινίσεις Υπ. Παιδείας: Ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από και προς ΚΕΔΑΣΥ 

ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση