Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποφάσεις οριστικών τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποφάσεις οριστικών τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Αποφάσεις οριστικών τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οριστική Τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΒΠ-ΕΕΠΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Οριστική Τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΒΠ-ΕΕΠΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Οριστική Τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Οριστική τοποθέτηση νεοδιοριζόμενης μέλος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου ΔΕ01 σε κενή οργανική θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΔΠΕ Φωκίδας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Οριστική Τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΒΠ-ΕΕΠΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οριστική Τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΒΠ-ΕΕΠΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Οριστικές τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης νομού ΚυκλάδωνΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Οριστική τοποθέτηση μονίμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Οριστικές τοποθετήσεις μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας – 1Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Οριστικές τοποθετήσεις μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας- 2-  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Οριστική τοποθέτηση μονίμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Δείτε σχετικά

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας | Ονόματα και σχολεία

Δείτε επίσης

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών νεοδιόριστων ΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας με το αντικείμενο απασχόλησης
Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας για μισθολογική εξέλιξη
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ
ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Τοποθετήσεις νεοδιορισθέντων ΑμεΑ: Σχετικά με τις διαμαρτυρίες συλλόγων και φορέων-Επιστολή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση