Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποφάσεις πρόσληψης ΠΔΕ Στερεάς: ΕΕΠ και ΕΒΠ-21/10/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποφάσεις πρόσληψης ΠΔΕ Στερεάς: ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 2019-20.

Αποφάσεις πρόσληψης ΠΔΕ Στερεάς

Οι Αποφάσεις

Πρόσληψη 5 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019‐2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018‐2019, 2019‐2020 και 2020‐2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014‐2020»

Πρόσληψη 20 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία

Πρόσληψη και τοποθέτηση ‐ διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019‐2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019‐2020»

Πρόσληψη 9 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη και τοποθέτηση ‐ διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019‐2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019‐2020»

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (2) και Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (1)

Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ‐ Πρόσληψη και τοποθέτηση ‐ διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019‐2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019‐2020»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία, 21-10-2019

Θέμα: «Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2019-2020».

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οι αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2019-2020 για τις ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΣΥ και τα σχολεία γενικής παιδείας αρμοδιότητάς της.

Οι προσληφθέντες καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών έως και την Παρασκευή 25/10/2019.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.Δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας:

1) Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού (συμπλήρωση εντύπου υπηρεσίας)

– ΑΦΜ : Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΦΜ

– ΑΜΚΑ : Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ

– ΑΜΑ : Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ

2) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)

3) Τίτλοι σπουδών (Φωτοαντίγραφα)

4) Μέλος σε σύλλογο ή ανανέωση εγγραφής σε σύλλογο, σε όποιο κλάδο απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.

5) Πρωτότυπη Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή γενικό ιατρό, Δημοσίου ή ιδιώτη (πρόσφατη)

6) Πρωτότυπη Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο, Δημοσίου ή ιδιώτη (πρόσφατη)

7) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου εθνικής τραπέζης (1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπ/κός)

8) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (με συνημμένες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα) για Μισθολογική Κατάταξη (ΜΚ) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι:

«Για την προϋπηρεσία της οποίας αιτούμε την αναγνώριση δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης».

9) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για Μισθολογική Κατάταξη (ΜΚ)

11) Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

12) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης -Πιστοποιητικά στρατολογίας και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

_____________________

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Για τους αναπληρωτές Ψυχολόγους (ΠΕ23) Προκήρυξης ΑΣΕΠ

Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 _____________________

Πριν φύγετε

Δίκαιη και ισόποση κατανομή: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Διορισμοί Ειδικής: Ισότιμη κατανομή τώρα – Ερώτηση στη Βουλή 43 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Κατανομή 4500 θέσεων: Κάντε τη να πάψει η εκπαίδευση να δηλητηριάζεται

Ολες τις έως σήμερα προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Κατανομή Β Φάσης πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως τώρα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση