Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάση 2021-22: Αριθμοί αναλυτικά ανά κλάδο σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ-Παράλληλη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάση 2021-22: Αριθμοί αναλυτικά ανά κλάδο σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ-Παράλληλη Στήριξη Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ.

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάση 2021-22

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις πρόσληψης 4.460 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.168 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 1.857 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 606 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 829 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

___________

Αναλυτικά οι Αποφάσεις πρόσληψης
Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ Α Φάση 2021-22

Πρόσληψη 1.168 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» (ΟΠΣ 5131503) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσληψη:
 • 142 ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,
 • 8 ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων,
 • 123 ΠΕ23- Ψυχολόγων,
 • 155 ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,
 • 111 ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,
 • 96 ΠΕ29- Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών,
 • 117 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και
 • 416 ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131503 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf Πρόσληψη 1.168 ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Α Φάση 2021-22

____________

Προσλήψεις ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ Α Φάση 2021-22

Πρόσληψη 1.435 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (606 ΚΕΔΑΣΥ και 829 ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» (ΟΠΣ 5131678) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Α. για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
 • 71 ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,
 • 248 ΠΕ23-Ψυχολόγων,
 • 11 ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,
 • 26 ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και
 • 250 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Α.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους μέχρι και τις 30/6/2022.

Β. για τη στελέχωση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • 440 ΠΕ23-Ψυχολόγων και
 • 389 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Β.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. στο οποίο τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/6/2022.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Πρόσληψη 1.435 μελών ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ Α Φάση 2021-22

____________

Προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ Παράλληλη Α Φάση 2021-22

Πρόσληψη 1.210 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» (ΟΠΣ 5131504) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Προσλαμβάνονται
 • 882 ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές και
 • 328 ΔΕ01-ΕΒΠ

ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf Πρόσληψη 1.210 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) – ΕΒΠ Α Φάση Παράλληλη 2021

____________

Προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ Παράλληλη ΠΕΠ Α Φάση 2021-22

Πρόσληψη 647 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο Πράξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Προσλαμβάνονται
 • 105 ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές και
 • 542 ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης των άνωθεν Πράξεων για το διδακτικό έτος 2021-2022, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Δείτε σε μορφή pdf Πρόσληψη 647 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ ΠΕΠ Α Φάση 2021-22

____________

Πρόσληψη Σχολικού Νοσηλευτή-ΠΕ25 σε σχολείο Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

____________

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

____________

Δείτε τα ονόματα
Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ Α Φάση 2021-22 σε excel
Δείτε οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας ΕΔΩ

_______________

Δείτε τον περσινό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Α Φάσης για το 2020-21 ΕΔΩ

Δείτε

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας 2021-22 Α Φάση | Ονόματα
Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας 2021-22 Α Φάση | Ονόματα
Αναπληρωτές-προσλήψεις: 10 απλά βήματα για τη διαδικασία που ακολουθεί την πρόσληψη
Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει-Δικαιολογητικά πρόσληψης-Μισθολογικά
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
Αναπληρωτές-anaplirotes.gov.gr: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης
Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Κατάλογος

Πριν φύγετε

Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Ολες οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση