Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφαση: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης και κατόπιν γνωμοδότησης του ΝΣΚ εν μέρει αποδεκτής από τον Υπουργό Παιδείας.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών

Με την υπ. αριθμ. 62485/Ε1/6-5-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης και κατόπιν γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. εν μέρει αποδεκτής από τον Υπουργό Παιδείας.

Συγκεκριμένα

Κατόπιν της με αριθμ. 141/2017 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε συμμόρφωση προς την με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Τμήμα Γ΄), το ΥΠΑΙΘ προβαίνει σε συμπλήρωση της υπό στοιχεία. 47094/Ε2/18-03-2016 Υπουργικής Απόφασης, και, βάσει του με αριθμ. 2699/Α3/21-05-2020 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδεται αναδρομική μοριοδότηση, με το μέγιστο των μορίων προϋπηρεσίας που θα ελάμβαναν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, εφόσον είχε χωρήσει κατά περίπτωση αναδρομική πρόσληψή τους, κατά τα αναφερόμενα σχολικά έτη, ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων

Α. Η υπό στοιχεία 131407/Ε1/24-8-2019(Β΄3283) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019»

Β. Η με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄), με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Γ. Η υπό στοιχεία 47094/Ε2/18-03-2016(ΑΔΑ: 7ΚΠΖ4653ΠΣ-ΟΧΤ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης», που εκδόθηκε για τους ως άνω εκπαιδευτικούς.

Δ. Η με αριθμ. 141/2017 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή ως προς την απάντηση στο α’ σκέλος του ερωτήματος με επισημειωματική πράξη του Υπουργού στις 29-01-2019.

Ε. Το υπό στοιχεία Υ.Σ. 2699/Α3/21-05-2020 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορά στην απόδοση μοριοδότησης, βάσει προϋπηρεσίας, στους εν λόγω εκπ/κούς, κατόπιν διερεύνησης των προσλήψεων των οικείων ετών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) Π.Ε. και Δ.Ε..

Δείτε επίσης

Μακρή-Αδεια ανατροφής νεοδιόριστων: Δίδεται αναδρομικά όταν το επιτρέπει ο νόμος και πληρούνται οι προϋποθέσεις 

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες

Νέα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο και νέο κλαδολόγιο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση