Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή λόγω μη παρέλευσης πενταετίας απόλυσης από δημόσιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή λόγω μη παρέλευσης πενταετίας απόλυσης από δημόσια υπηρεσία λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ούτε ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός με σύμβαση δεν μπορεί να εργασθεί κάποιος/α, ο/η οποίος/α απελύθη από θέση δημόσιας υπηρεσίας λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του/της για σπουδαίο λόγο, χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σύμφωνα με έγγραφο

-υπ. αριθμ. πρωτ. 113172/Ε1/13-9-2021– της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεκλήθη πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, για το διδακτικό έτος 2021-2022, δεδομένου ότι  συντρέχει κώλυμα διορισμού του/της κατ ́ άρθρο 9 του Ν.3528/2007 (Α ́ 26).

_______________

Αναλυτικά το έγγραφο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 113172/Ε1

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάκληση της αριθμ. πρωτ. 104793/Ε1/27-8-2021 (ΑΔΑ:9ΖΘΝ46ΜΤΛΗ-ΞΦΟ) Απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Πρόσληψη 5575 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021-2022» (ΟΠΣ 5131861) για το διδακτικό έτος 2021-2022», ως προς την πρόσληψη τ ……………………εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, στη Δ/νση ……………….., δεδομένου ότι συντρέχει κώλυμα διορισμού τ.. κατ ́ άρθρο 9 του Ν.3528/2007 (Α ́ 26), ήτοι απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τ… για σπουδαίο λόγο, χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Μητρώο Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Υλοποίηση Α’ Φάσης
ΦΕΚ: Μέτρα προστασίας covid από 27.09 έως 04.10.2021
Οικoνόμου-σχολεία: Τα αντανακλαστικά των ειδικών και του Yπουργείου Παιδείας είναι ενεργοποιημένα
Κρούσματα παιδιών: Πιο πολλά το καλοκαίρι απότι τώρα με ανοιχτά σχολεία-Δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλείες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση