Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση: Συνδικαλιστική άδεια μελών ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνδικαλιστική άδεια μελών ΔΣ ΟΙΕΛΕ για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και την αντίστοιχη αποζημίωση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 42981/Ν1/26-4-2012 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως αναφορικά με την έγκριση της συνδικαλιστικής άδειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ).

Αναλυτικά η Απόφαση

Εγκρίνουμε την συνδικαλιστική διευκόλυνση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και την αντίστοιχη αποζημίωση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ( Δασκάλων ) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», το οποία εποπτεύεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Αλέξανδρος Γούλας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 ( Γερμανικής Φιλολογίας ) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΣΧΟΛΗ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με 15 ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά του καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 14 ώρες από τις 18 του υποχρεωτικού του ωραρίου).
  3. Χρήστος Σαρρής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 ( Χημικών ) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με δεκαπέντε (15) ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά του καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ( ωράριο απαλλαγής: 14 ώρες από τις 18 του υποχρεωτικού του ωραρίου).
  4. Δημήτριος Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας ως Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με δεκαπέντε (15) ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά του καθήκοντα από 13-12-2021 και με ανάλογη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 15 ώρες από τις 20 του υποχρεωτικού του ωραρίου).
  5. Φώτιος Καραμεσίνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 ( Φιλολόγων) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με εννιά (9)ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά του καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 08 ώρες από τις 18 του υποχρεωτικού του ωραρίου).
  6. Ευγενία Κωστούση, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, ως Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με δεκαπέντε (15) ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά της καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12- 2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 16 ώρες από τις 21 του υποχρεωτικού της ωραρίου).
  7. Μιχαήλ Νικηφορίδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας ως Υπεύθυνος για τα Οργανωτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με εννιά (9) ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά του καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 09 ώρες από τις 20 του υποχρεωτικού του ωραρίου)..
  8. Γεωργία Γιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων) στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την προσωνυμία «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», το οποίο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με εννιά (9)ημέρες απουσίας τον μήνα από τα διδακτικά της καθήκοντα και με ανάλογη καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 13-12-2021 έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ωράριο απαλλαγής: 10 ώρες από τις 22 του υποχρεωτικού της ωραρίου).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση για συνδικαλιστική άδεια μελών ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Δείτε επίσης

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 

Πιστοποίηση επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο: Υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες: Εγκρίθηκαν τα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση