Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ερώτηση στη Βουλή από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου, με θέμα “Εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) οι απόφοιτοι των πρώην Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Τ.Τ.) (Τ.Ε.Ι.). (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)​”.

Η Βουλευτής ρωτά τους Υπουργούς ΠΑΙΘ και Εσωτερικών αν σκοπεύουν να επιλύσουν το ζήτημα της μη επαρκούς κατοχύρωσης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και να επιτρέψουν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπ’ αρ. 2Γ/2022.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 01/12/2022

Της: Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, Βουλευτού Β΄ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν.4610/2019, δημιούργησε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση, οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν, «εν μια νυκτί», με πτυχίο «φάντασμα», καθώς, τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν, με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».

Παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή την εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα Πανεπιστήμια.

Κατά συνέπεια, αυτό που έγινε με τους νόμους 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ (πχ: 2Γ/2022), ενώ, την ίδια στιγμή, γίνονται δεκτά τα πτυχία των κολεγίων.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί, τώρα, χιλιάδες αποφοίτους από διάφορα τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. σε απόγνωση και διαμαρτυρίες.

Όπως αναφέρουν οι σπουδαστές:

«Τα πτυχία των τμημάτων Γεωπονίας, που ιδρύθηκαν το 2019, δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπόνων, αφού, απαιτείται το πρόσθετο προσόν της εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο, δεν δέχεται τους αποφοίτους των νέων τμημάτων και η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το πρόβλημα δεν έχει υπάρξει! Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων, ενώ, περιλαμβάνεται στον κλάδο των ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.

Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη οι πρώτοι φοιτητές, που εισήχθησαν το 2019, αλλά υπάρχουν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, που ήταν φοιτητές και είχαν το δικαίωμα, με επιπλέον μαθήματα, να πάρουν πτυχίο Γεωπόνου, όμως, δεν έχουν οι εν λόγω το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό κάλυψης θέσεων, ούτε ως απόφοιτοι Γεωπονίας, αφού δεν εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ούτε στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Φυτικής Παραγωγής, μη έχοντας πτυχίο ΤΕΙ.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα τμήματα Δασολογίας. Αντίστοιχα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί, αλλά και οι Τοπογράφοι των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν το ίδιο πρόβλημα! Ως πρόσθετο προσόν αναφέρεται σε πολλές προκηρύξεις η άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, που αποκτάται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η οποία, όμως, δεν χορηγείται στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων.

Σχετικά, δε, με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταθέσαμε σχετική Ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. κατάθεσης 7496/19-9-2022), αλλά απάξντηση δεν πήραμε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός και ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να επιλύσετε το ως άνω ζήτημα της μη επαρκούς κατοχύρωσης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και να επιτρέψετε την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπ’ αρ. 2Γ/2022, λαμβάνοντας επιπλέον τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να γίνονται, εφεξής, αποδεκτοί σε όλα τα σχετικά με την ειδίκευσή τους Επιμελητήρια και επαγγελματικές Ενώσεις οι παραπάνω απόφοιτοι, ώστε να πιστοποιείται έγκυρα η επαγγελματική εμπειρία των εν λόγω αποφοίτων, όποτε χρειαστεί;

2. Για ποιους λόγους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν απάντησε, ως τώρα, στην Ερώτησή μας με αρ. κατάθεσης 7496/19-9-2022, περί αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα ομοίου αντικειμένου πτυχία των ΑΕΙ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε επίσης

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών από Προγράμματα/Δομές της εκπαίδευσης: Ερώτηση στη Βουλή 

Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Συστηματική απαξίωση του κλάδου-Ερώτηση στη Βουλή 

 Οδηγίες ΑΣΕΠ για αιτήσεις στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό-Προκήρυξη 2Γ/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση