Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ΠΕ71 από Πρόσκληση του ΙΕΠ: Διαμαρτυρία του ΣΑΤΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ΠΕ71 από Πρόσκληση του ΙΕΠ: Διαμαρτυρία του Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ΠΕ71

Για τον άτυπο αποκλεισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ71 από την Πρόσκληση εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στις κατηγορίες «Επόπτες» και «Εισηγητές/Αξιολογητές» του ΙΕΠ, διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Ο ΣΑΤΕΑ ζητά από το ΙΕΠ να ανακοινοποιήσει την Πρόσκληση, εντάσσοντας τον κλάδο ΠΕ71 στις κατηγορίες που ήδη εντάσσεται και ο κλάδος ΠΕ70 και να λαμβάνεται υπόψιν σε όλες τις επόμενες Προσκλήσεις ο κλάδος ΠΕ71, όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ70 και ΠΕ61(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής), όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ60.

Ακολουθεί η επιστολή του ΣΑΤΕΑ

Αποκλεισμός των εκπαιδευτικών ΠΕ 71 από τρέχουσα πρόσκληση του ΙΕΠ

Σχετικά με την Πρόσκληση του ΙΕΠ που ανακοινώθηκε στις 22/4 με τίτλο “ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στις κατηγορίες «Επόπτες» και «Εισηγητές/Αξιολογητές» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 του Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140” αναφέρουμε ότι μετά λύπης μας διαπιστώσαμε έναν άτυπο αποκλεισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ71 από τη συγκεκριμένη πρόσκληση.

Πιο συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι της αναφερόμενης πρόσκλησης, στον δεύτερο πίνακα όπου καταγράφονται οι κατηγορίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις θέσεις εισηγητών/αξιολογητών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού (Ιστορία, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα) στην κατηγορία των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφέρεται μόνο ο κλάδος των ΠΕ70 ενώ βάσει και των τελευταίων κοινοτικών και κρατικών κατευθύνσεων για τη συμπερίληψη θα ήταν σοβαρή παράλειψη η μη συμμετοχή και εκπαιδευτικών ΠΕ71 οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα προσαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων όλων των μαθημάτων.

Ως απόφοιτοι των δημόσιων, ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάνω από 20 χρόνια, θεωρούμε ότι η μη συμπερίληψη μας στην παρούσα πρόσκληση συνιστά έναν άτυπο αποκλεισμό. Η επιστημοσύνη και η προσφορά μας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλήρως αναγνωρισμένη καθώς υπηρετούμε σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, σε τμήματα Ένταξης, αλλά και ως εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης. Μέσα από την εργασία μας δημιουργούμε συνεχώς εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία όχι μόνο έχουν ως στόχους την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά μέσα από μορφές συνεκπαίδευσης και συμπεριληπτικές πρακτικές. Επιπλέον, η Πολιτεία έχει φροντίσει να καταχωρήσει τα δικαιώματά μας ως παιδαγωγούς, εντάσσοντας μας στο πρόσφατο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο με το ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 με τίτλο «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (σελ: 7570) μαζί με τους συναδέλφους μας από τις παιδαγωγικές σχολές δημοτικής εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι ένας Ειδικός Παιδαγωγός μπορεί να συμβάλει στις προκυρηγμένες θέσεις, διαθέτοντας και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα που αναφέρει η πρόσκληση αιτούμαστε να:

● Ανακοινοποιήσετε την πρόσκληση, εντάσσοντας τον κλάδο ΠΕ71 στις κατηγορίες που ήδη εντάσσεται και ο κλάδος ΠΕ70.
● Λαμβάνεται υπόψιν σε όλες τις επόμενες προσκλήσεις σας τον κλάδο ΠΕ71 όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ70 και ΠΕ61(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής) όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ60.
● Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματά μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς για τα αίτια της μη πραγματοποίησής τους.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο 

Εγκύκλιος μετατάξεων-Ορθή επανάληψη: Eκπαιδευτικών και ΕEΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις από 22.04 έως και 01.05.2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση