Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ.

Με δυο Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ κας Μαρίας Δόκου απολύθηκαν δυο (2) εκπαιδευτικοί διότι υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς (η 1η περίπτωση) και για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων (η 2η περίπτωση).

Συγκεκριμένα
Απόφαση 1η
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με τη με αριθμό πρωτ. …………. απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 107 και 109 του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρθρα 4 και 6 του ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013, του άρθρου 142 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και από τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 144 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση τ…εκπαιδευτικού κλάδου …., της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ……., σε εκτέλεση της με αριθμό ….. απόφασης του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. ……., με την οποία της επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς, ήτοι από 01-09-2020 έως και 26-11-2020, που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 6 του ν. 4325/2015, και απολύουμε από την υπηρεσία τ… ανωτέρω εκπαιδευτικό.

Απόφαση 2η
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. …… απόφαση απόλυσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρθρα 6 και 4 του Ν. 4325/2015, του άρθρου 141 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.4152/2013 και αντικαταστάθηκε από την παρ.14 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 142 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και από τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 144 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση τ…, εκπαιδευτικού κλάδου …. , της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….., σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …. Απόφασης του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….., με την οποία τ.. επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4325/2015, και απολύουμε από την υπηρεσία τ… εν λόγω εκπαιδευτικό.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας 2022-23 

Αιτήσεις voucher 200 ευρώ από σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου-Ανοιξε η πλατφόρμα 

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση