Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απολογισμός ενός έτους Υπουργείου Παιδείας: Mεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα | video

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απολογισμός ενός έτους του Υπουργείου Παιδείας: Mεταρρυθμίσεις και απολογισμός εργασιών σε δέκα (10) βήματα – Ξεκινώντας από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας.

Απολογισμός ενός έτους του Υπουργείου Παιδείας

Τις μεταρρυθμίσεις τους ενός χρόνου παρουσίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε η πολιτική ηγεσία του.

Ο απολογισμός εργασιών και οι μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται σε δέκα (10) βήματα, τα οποία αφορούν στα εξής:
  1. Σύγχρονα νηπιαγωγεία για όλους
  2. Πιο ευέλικτα, πιο αυτόνομα, πιο δημιουργικά Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια
  3. Νέα προγράμματα σπουδών σε Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια
  4. Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση (ΕΕΚΔΒΜ) – Aπό λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή για πολλούς
  5. Ειδική αγωγή: στο επίκεντρο ο μαθητής
  6. Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας: επιμορφώσεις, αξιολόγηση, μόνιμοι διορισμοί
  7. Απελευθερώνουμε τη δυναμική των Πανεπιστημίων μας
  8. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας – ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο
  9. Ψηφιακός μετασχηματισμός
  10. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – η πρόκληση που έγινε ευκαιρία
Αναλυτικά
Ξεκινώντας από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας-Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα
1. Σύγχρονα νηπιαγωγεία για όλους

• Κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (εφαρμογή σε 327 δήμους το Σεπτέμβριο 2020).
• Υλοποιούμε νέες καινοτόμες πιλοτικές δράσεις:
– Εργαστήρια δεξιοτήτων: εμπλουτίζουμε τη δεξαμενή του προγράμματος με νέες θεματικές και βιωματική μάθηση.
– Δημιουργικές δραστηριότητες στα Αγγλικά.

2. Πιο ευέλικτα, πιο αυτόνομα, πιο δημιουργικά Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια

• Εισάγουμε εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικών και Γυμνασίων με νέες θεματικές όπως εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες.
• Καλλιεργούμε ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και τεχνολογίας και επιστήμης.
• Ενισχύουμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία (από το Σεπτέμβριο 2020, 28 πρότυπα και 34 πειραματικά σχολεία).
• Διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία και αποκλεισμό, για όλους.

3. Νέα προγράμματα σπουδών σε Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια

• Δρομολογήσαμε νέα προγράμματα σπουδών για όλες τις βαθμίδες και τα γνωστικά αντικείμενα (123 νέα προγράμματα σπουδών, 140 νέα βιβλία στη γενική εκπαίδευση).
• Ενισχύσαμε τη διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων, της Φυσικής Αγωγής.
• Προωθήσαμε την εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικό ή εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης.
• Συστήσαμε το θεσμό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο.

4. Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση (ΕΕΚΔΒΜ) – Aπό λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή για πολλούς

• Προετοιμάστηκε το νομοσχέδιο και ξεκίνησε η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και φορείς για ουσιαστική μεταρρύθμιση όλων των εκπαιδευτικών διαδρομών της ΕΕΚΔΒΜ:
– Καθιέρωση εθνικού συστήματος και πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ΕΕΚΔΒΜ (Πρότυπα ΕΠΑΛ, Πειραματικά/Θεματικά ΙΕΚ).
– Νέο σύστημα διακυβέρνησης, με ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής.
• Εξασφαλίσαμε την εύρυθμη λειτουργία και ενισχύσαμε την αυτονομία των ΙΕΚ.
• Δώσαμε νέες ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

5. Ειδική αγωγή: στο επίκεντρο ο μαθητής

• Υλοποιούμε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης.
• Επενδύουμε σε εκτενές ψηφιακό υλικό για καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας.
• Εισαγάγαμε τη νοηματική στην εκπαιδευτική τηλεόραση.

6. Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας: επιμορφώσεις, αξιολόγηση, μόνιμοι διορισμοί

• Καθιερώνουμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας.
• Επενδύουμε συνολικά 16 εκατομμύρια ευρώ σε επιμορφώσεις για βασικούς γραμματισμούς, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τα νέα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον 23 εκατ. ευρώ (2020-25) σε επιμορφώσεις για αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες.
• Θεσπίσαμε και υλοποιούμε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.
• Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία 4.500 μόνιμων διορισμών, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μέσω ΑΣΕΠ.
• Ολοκληρώσαμε την κατάρτιση προσωρινών πινάκων για 10.500 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, τους πρώτους μετά από 10 χρόνια.

7. Απελευθερώνουμε τη δυναμική των Πανεπιστημίων μας

• Καταργήσαμε το άσυλο της ανομίας.
• Ιδρύσαμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με ενισχυμένες αρμοδιότητες αξιολόγησης και κατάρτισης εθνικής στρατηγικής.
• Συνδέσαμε τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με αντικειμενικά κριτήρια και κριτήρια ποιότητας.
• Απελευθερώσαμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα και την έρευνα από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

8. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας – ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο

• Δώσαμε τη δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού).
• Διευρύναμε τις επιλογές: διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών, θερινά προγράμματα, ανταλλαγές με ξένα Πανεπιστήμια.
• Ανοίξαμε νέο δίαυλο συνεργασίας με 28 κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ – ιστορικός αριθμός ενδιαφερόμενων πανεπιστημίων/ρεκόρ συμμετοχής σε πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας του Ιnstitute of Ιnternational Εducation.

9. Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Ενισχύσαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων μέσω ΕΣΠΑ και ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχεδόν 50.000 συσκευές) και μέσω δωρεών ιδιωτών (20.200 συσκευές).
• Επενδύουμε στις ψηφιακές υποδομές και λειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
• Αναβαθμίζουμε τη σύνδεση internet (VDSL) σε πάνω από 6.000 σχολικές μονάδες (το έργο συνεχίζεται το Σεπτέμβριο) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Καθιερώσαμε ψηφιακές αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αξιοποίησε τη δυνατότητα αυτή το 87% των γονέων.

10. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – η πρόκληση που έγινε ευκαιρία

• Διατηρήσαμε στενή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς της χώρας.
– 120.000 ενεργοί εκπαιδευτικοί στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.
– 765.000 συμμετοχές μαθητών την ημέρα.
– Περισσότεροι από 1.100.000 μαθητές και 193.000 εκπαιδευτικοί ενεγράφησαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
– Πάνω από 145.000 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών παρακολούθησαν καθημερινά το πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
– Πάνω από 96% των μαθημάτων ΙΕΚ και προπτυχιακών μαθημάτων ΑΕΙ παραδίδονταν μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Απολογισμός ενός έτους
Δείτε το βίντεο

 Δείτε επίσης

Κεραμέως στα Παραπολιτικά: Για τις αλλαγές στην ιδιωτική και επαγ/τική εκπ/ση, το μεταρρυθμιστικό έργο, τη νέα σχολική χρονιά
Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2020-Ενημέρωση συνεδριάσεων ΚΥΣΔΕ
Συνάντηση ΟΛΜΕ-πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Διαβούλευση νομοσχεδίου ιδιωτικής εκπαίδευσης έως Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση