Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απορριφθέντες ΕΒΠ: Να εξετάσει το ΑΣΕΠ τις ενστάσεις κατά προτεραιότητα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απορριφθέντες ΕΒΠ: Να εξετάσει το ΑΣΕΠ τις ενστάσεις κατά προτεραιότητα, καθότι ο Πίνακας κατάταξης της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε χρονικά, αλλά και ο μικρότερος σε αριθμό αναπληρωτών.

Απορριφθέντες ΕΒΠ

Με ανοικτή επιστολή τους, απορριπτέοι αναπληρωτές–μέλη ΕΒΠ του Προσωρινού Πίνακα της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, επισημαίνουν πως από τη στιγμή που επίκειται η έκδοση της Εγκυκλίου–Πρόσκλησης για δήλωση προτίμησης περιοχών πρόσληψης αναπληρωτών, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ενστάσεις της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 κατά προτεραιότητα, καθότι ο Πίνακας κατάταξης της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε χρονικά, αλλά και ο μικρότερος σε αριθμό αναπληρωτών.

Αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η δυνατότητα να υποβολής αίτησης – δήλωσης προτίμησης περιοχών από τους υποψήφιους απορριφθέντες.

Ακολουθεί η επιστολή

Θεσσαλονίκη, 09-08-2022

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ, απορριπτέων από τον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

ΠΡΟΣ

  • το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  • τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ.κ. Αλέξανδρο Κόπτση
  • το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

Ενόψει της ανακοίνωσης της Εγκυκλίου – Πρόσκλησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης περιοχών πρόσληψης για το σχολικό έτος 2022-2023, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε μία σειρά ζητημάτων.

Καταρχάς, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 – στους οποίους εμείς ως απορριπτέοι λόγω των κωδικών τίτλου σπουδών “201” και “202” δεν συμπεριλαμβανόμαστε –  εκδόθηκαν στις 20-07-2022. Αντιπαρερχόμενοι την αρχική έκπληξη και απογοήτευση εξαιτίας του άδικου αποκλεισμού μας (για τον οποίο έχουμε ήδη ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες με επιστολές και άρθρα), ασκήσαμε το έννομο δικαίωμα της ένστασης προς το Α.Σ.Ε.Π., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων τις 02-08-2022. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ουδεμία απόφαση επί των ενστάσεών μας έχει εκδοθεί, ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση έχει γίνει από το Α.Σ.Ε.Π., παρά μόνο μέσω της συνάντησης και ενημέρωσης που είχε η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τη Γενική Γραμματέα του Α.Σ.Ε.Π. κα Δέσποινα Σιμιτζόγλου στις 28-07-2022. Δυστυχώς, όμως, scripta manent, verba volant…

Κατά συνέπεια, έχουμε ήδη φτάσει στις παραμονές της έκδοσης της Εγκυκλίου – Πρόσκλησης για δήλωση προτίμησης περιοχών πρόσληψης (σύμφωνα με δήλωση του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. κου Κόπτση, την Παρασκευή 12-08-2022 ή την Τρίτη 16-08-2022), δίχως να γνωρίζουμε την έκβαση των ενστάσεών μας, αλλά ούτε και αν θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε αίτηση – δήλωση προτίμησης περιοχών.

Δεδομένων των στενότατων χρονικών περιθωρίων, καθώς και του γεγονότος ότι ο πίνακας κατάταξης της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε χρονικά, αλλά και ο μικρότερος σε αριθμό αναπληρωτών, ζητούμε:

  • να εξεταστούν οι ενστάσεις μας κατά προτεραιότητα
  • να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος μας και να επανενταχθούμε στους πίνακες κατάταξης της 1ΕΑ/2022
  • να καταρτιστούν και ανακοινωθούν άμεσα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, και να γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών μόνο μέσω αυτών, δίχως περεταίρω χρονοτριβές και καθυστερήσεις.

 Οι απορριπτέοι αναπληρωτές – μέλη Ε.Β.Π. του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε επίσης

Απορριπτέοι Προκήρυξης 1ΕΑ/2022: Απαιτούμε την άμεση έκδοση Οριστικών Πινάκων και τη συμπερίληψή σ αυτούς 

Επιστολή απορριφθέντων ΕΒΠ 1ΕΑ/2022 προς ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνέχιση προσπαθειών επίλυσης του ζητήματος 

Συνάντηση ΑΣΕΠ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Τι ειπώθηκε για τα λάθη στους Προσωρινούς Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 

ΣΕΕΠΕΑ Αττικής-ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε με τη διοίκηση κατά την Παράσταση Διαμαρτυρίας 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Απορριφθέντες Λογοθεραπευτές ΠΕ21 Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για “λάθος” κωδικό τίτλου σπουδών-Επιστολή διαμαρτυρίας 

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα 

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ενδεικτικά βήματα όταν κάτι δεν πάει καλά | Οδηγός 

Ποσοστά απορριπτέων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 στους Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ 

 Νέοι προσωρινοί πίνακες 3ΕΑ/2022: Ανακοινοποίηση ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση