Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόρριψη αιτούντων ΠΕ61-ΠΕ71 απόσπασης σε Φορείς: Ζητούνται διευκρινίσεις και η εκ νέου ενεργοποίηση των αιτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόρριψη αιτούντων ΠΕ61-ΠΕ71 απόσπασης σε Φορείς: Ζητούνται διευκρινίσεις και η εκ νέου ενεργοποίηση των αιτήσεων των ΠΕ61 και ΠΕ71 για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς, από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Ακολουθεί το έγγραφο του ΣΑΤΕΑ
ΘΕΜΑ: “Διευκρινίσεις σχετικά με την απόρριψη των αιτούντων ΠΕ61 και ΠΕ71 απόσπαση σε φορείς”

 Ύστερα από την ανακοίνωση της εγκυκλίου με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23» αρκετοί συνάδελφοι μας ΠΕ61 και ΠΕ71 δήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να αποσπαστούν στον φορέα ή στην υπηρεσία που επιθυμούν αφού πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι αιτήσεις υποβολών διήρκησαν από τις 05/04/2022 έως τις 15/04/2022.

Τις τελευταίες ημέρες όμως ενημερωθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας ότι ορισμένες αιτήσεις απενεργοποιήθηκαν.

Σε διευκρινιστική απάντηση που δόθηκε από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής:

Οι αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπ/κών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αλλά και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι έχουν κώλυμα απόσπασης, απενεργοποιούνται. Η πενταετής υπηρεσία στην Ειδική αγωγή των νεοδιόριστων εκπ/κών υπολογίζεται από τον διορισμό τους (δεν υπολογίζεται η προϋπηρεσία τους ως αναπληρωτών εκπ/κών).

Στην παρούσα απάντηση απουσιάζουν τα στοιχεία, βάσει των οποίων άρθρων και εδαφίων δίνεται η απάντηση.

Επιπλέον, στην εγκύκλιο αναφέρονται ότι: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι: […] «δ) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες ΕΑΕ, εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους». Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο εδάφιο υπήρχε και στις δύο τελευταίες εγκυκλίους μεταθέσεων, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με μία επισήμανση η οποία δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη εγκύκλιο. «Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε., προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/19 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20(177Α΄) οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους».

Όπως γίνεται αντιληπτό η παραπάνω επισήμανση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ71 οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα και σκοπό μεταπήδησης από την ΕΑΕ στη Γενική εκπαίδευση.

Για λόγους ισονομίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αιτήσεις για απόσπαση σε φορείς και υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71 πρέπει να ικανοποιηθούν εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους υπόλοιπους κλάδους οι οποίοι προσλήφθηκαν στον κλάδο τους στη Γενική εκπαίδευση και δεν έχουν δικαίωμα μεταπήδησης στην ΕΑΕ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αιτούμαστε:
  • την εκ νέου ενεργοποίηση των αιτήσεων των ΠΕ61 και ΠΕ71 για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αίτησης.
  • την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις αιτήσεις των ΠΕ61 και ΠΕ71 οι οποίοι είναι διορισμένοι αποκλειστικά σε δομές ΕΑΕ και για τον λόγο αυτό, ούτε οφείλουν πενταετή παραμονή στην ΕΑΕ ούτε παρουσιάζουν κώλυμα απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς Υπουργείου Παιδείας 2022

Δείτε επίσης

Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ από Πέμπτη 28.04 έως Δευτέρα 09.05.2022 

Παράταση απόσπασης στο εξωτερικό: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών σε 7 Αποφάσεις 

Συμπληρωματικές μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας από περιοχή σε περιοχή και διορθώσεις έτους 2022 

Αμοιβαίες Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας έτους 2022 | Απόφαση 

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ: Ανακλήσεις-διορθώσεις-συμπληρωματικές μεταθέσεις 

Δείτε ακόμη

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 

ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες: Εγκρίθηκαν τα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση