Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου – Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τα ονόματα εκατόν εξήντα επτά (167) εκπαιδευτικών, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης.

Κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:
  • Τα αριθμ. 1/05-06-2022 και 2/15-06-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
  • Η με αριθμ. 77050/Η2/22-06-22(ΑΔΑ:91ΙΗ46ΜΤΛΗ-ΛΨ9) Υπουργική Απόφαση “Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2022-2023 και 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο”.
Η Απόφαση

Αποσπούμε τους παρακάτω εκατόν εξήντα επτά (167) εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Β. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ 2023, 2024 και 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Γ. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ Σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Δ. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ Σχολικό έτος 2022-2023

Ε. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ 2023 και 2024 Ν. Ημισφαιρίου

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’ 145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ

Δείτε επίσης

Ενημέρωση Φασφαλή: Σήμερα Παρασκευή 15.07.2022 συνεδριάζει το διορισμένο ΚΥΣΠΕ για αποσπάσεις 

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2022 ΑΣΠΑΙΤΕ: Από Πέμπτη 14.07 έως και Τετάρτη 24.08.2022 

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές-Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπ/κοί ξένων γλωσσών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση