Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21 | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τα ονόματα των αποσπασθέντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021.

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21

Υπεγράφη και κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τα ονόματα των αποσπασθέντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021.

Επισήμανση 1

Στην Απόφαση επισημαίνεται ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης ισχύουν για το διδακτικό έτος 2020-2021, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Επισήμανση 2

Επίσης τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχές μετάθεσης με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2021για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2021για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Αναλυτικά
Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τουςτα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης ισχύουν για το διδακτικό έτος2020-2021, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχές μετάθεσης με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2021για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2021για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα αποσπασθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21

Δείτε σχετικά

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Εξέταση αιτήσεων-Επικύρωση Πινάκων αποσπασμένων

Δείτε επίσης

Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20: Πίνακες-Στατιστικά στοιχεία-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ
Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση