Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-25: Τα ονόματα των αποσπασθέντων | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-25: Τα ονόματα των αποσπασθέντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-25

Υπεγράφη και κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Κυριάκου Πιερρακάκη με τις Αποσπάσεις και τα ονόματα των αποσπασθέντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024-2025.

Συγκεκριμένα

Α. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2024-2025, με αίτησή τους  μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Β. Αποσπώνται για το διδακτικό έτος 2024-2025, με αίτησή τους μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Επισημαίνεται ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές ισχύουν για το διδακτικό έτος 2024-2025 ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, για τα ΣΔΕΥ ισχύουν έως την 30η /6/2025 και για τα ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν έως τη λήξη λειτουργίας τους, ήτοι 10/7/2025.

Β. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των οργανικών θέσεων να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των περιοχών/δομών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στις υπηρεσίες της οργανικής τους θέσης.

Γ. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες δεν παίρνουν απόσπαση διότι δεν υπήρχαν λειτουργικά κενά.

Αναλυτικά – Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα  ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ενστάσεις για Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-Ανάκληση Απόσπασης-Τοποθέτηση-Αποσπάσεις εντός περιοχής – Ενημέρωση

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των Αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης]

1. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]. Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης. Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

2. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

______________________________

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4692/2020 “Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ”

Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

“γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕΔΑΣΥ) διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

Δείτε σχετικά

Ολοκληρώθηκαν οι Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25: Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις σε ποσοστό 99%! 

Δείτε επίσης

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα

Ενημέρωση για τον αριθμό μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Πρόταση ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση