“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς: Να εφαρμοσθεί ο νόμος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς: Να εφαρμοσθεί ο νόμος. Κατεπείγον έγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και στην Υφυπουργό Σ. Ζαχαράκη.

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς

Να εφαρμοστεί η νομιμότητα και να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις Αποσπάσεις σε Φορείς/Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ του ΕΕΠ ΕΒΠ,  όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και προβλέπεται από το άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ΄ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78 Α΄), Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Τα παραπάνω περιέχονται σε κατεπείγουσα Επιστολή της ΠΟΔΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό κα Σ. Ζαχαράκη, αναφορικά με την έκδοση Εγκυκλίου Αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Φορείς/Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ.

Δείτε το Εγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΑΘΗΝΑ, 08/08/2019

                                                            Αρ. Πρωτ.:112

ΠΡΟΣ

-Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως 

– Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

Κοινοποίηση:

  • Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου
  • Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π κα. Ν. Φυτουράκη
 Θέμα: «Κατεπείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την εφαρμογή της νομιμότητας σε σχέση με τις αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε φορείς και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου»

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

Στις  7/8/2019εκδόθηκε η εγκύκλιος με  Αρ. Πρωτ.  126292/Ε4 για τις Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε  για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020 από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου.

Προς μεγάλη απογοήτευσή μας διαπιστώσαμε ότι δεν εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις σε φορείς  ΕΕΠ ΕΒΠ παρόλο που προβλέπεται και ίσχυσε για τους εκπαιδευτικούς για το έτος 2019- 20.

Ζητάμε, με τη μορφή κατεπείγοντος αιτήματος ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, να εφαρμοστεί η νομιμότητα και να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις σε φορείς ΕΕΠ ΕΒΠ,  όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και προβλέπεται από το άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ΄ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78 Α΄), Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Διαμαρτυρόμαστε σε οποιαδήποτε ενέργεια και απόφαση αντιβαίνει την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων και την αφαίρεση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Νομικό πλαίσιο

  • άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ΄ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78 Α΄),
  • άρθρο 31, παρ. 1 του ν.3848/2010,
  • άρθρο 9, παρ. 2 και άρθρο 27, παρ. 3 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄),
  • άρθρο 31 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ69 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3391/2005,
  • άρθρα 6, 12 και 24 του ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.3966/2011
  • Ν. 3149/2003
  • Ν.3432/2006 και άρθρο 25 του Ν.3467/2006
  • Π. Δ. 18/2018

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ

 Δείτε ακόμη

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αιτήσεις από 08 έως 19/08/2019

Προσλήψεις και διορισμοί στα ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ: Θα γίνουν;

Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση