Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, έχουμε με την υπ. αριθμ.116705/Ε2/26-9-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις αποσπάσεων,τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 105377/Ε2/31-08-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω 13 εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:

Β1. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού που πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β2. Τροποποιούμε την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού που πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α., ως ακολούθως:

Γ. Αποσπούμε τους παρακάτω 16 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Δ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω νεοδιόριστη εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023 

Ανακλήσεις αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2022-τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΜΕΑΕ, ΔΙΕΚ 

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

Ανακλήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Β/θμιας για το 2022-23 

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-23, 2023-24, 2024-25 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου 

Πριν φύγετε

Τμήματα Ενταξης-Εφημερίες: Το νομοθετικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται από Π.Δ, Αποφάσεις και Εγκυκλίους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση