Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις νεοδιορισθέντων ΕΕΠ και ΕΒΠ-Ειδική πρόσκληση προσλήψεων αναπληρωτών | Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις νεοδιορισθέντων ΕΕΠ και ΕΒΠ του ν. 4722/2020 – Ειδική πρόσκληση προσλήψεων αναπληρωτών: Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ.

Αποσπάσεις νεοδιορισθέντων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Το ΚΥΣΕΕΠ εξέτασε τις αιτήσεις απόσπασης νεοδιοριζόμενων μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 4722/2020.

____________________

Δείτε αναλυτικά

το Ενημερωτικό Σημείωμα των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια, αναφορικά με:

Α. Τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ.

Β. Την Ειδική Πρόσκληση για προσλήψεις σε κενά που δεν έχουν καλυφθεί.

Α. Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης νεοδιοριζόμενων μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020-21

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε:

Θετικά

για την ένταξη  και απόσπαση ενός μέλους ΕΒΠ στην περίπτωση α΄ του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, λόγω ασθένειας τέκνου και για την απόσπασή της για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Θετικά

για την ένταξη και απόσπαση ενός μέλους ΕΕΠ (κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου) στην περίπτωση β΄ του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 λόγω πολυτεκνίας και για την απόσπασή της για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Θετικά

για την ένταξη και απόσπαση τριών μελών ΕΕΠ (2 κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου και 1 κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών) και 1 μέλους ΕΒΠ στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 91/2005 λόγω αναπηρίας ιδίου με ποσοστό 75% και άνω και για την απόσπασή τους για το διδακτικό έτος 2020-2021:

Αρνητικά

για την ένταξη και  απόσπαση μελών ΕΕΠ (κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου και κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

____________________

Να σημειωθεί πως

δεν υφίστανται λειτουργικά κενά σε κάποιες εκ των περιοχών απόσπασης.

Σε κάθε περίπτωση όμως

οι αποσπασμένοι μπορούν να τεθούν στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβούλιου (ΠΥΣΕΕΠ) για να τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΕΕΠ, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019.

____________________

Δείτε το άρθρο 42 του νόμου 4722-2020
“Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω”.

____________________

Β. Ειδική Πρόσκληση για προσλήψεις σε κενά που δεν έχουν καλυφθεί

To ΥΠΑΙΘ προχωρά πολύ σύντομα στην έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης πρόσληψης αναπληρωτών που προβλέπεται στο άρθρο 46 του νόμου 4692/2020*, για την πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ στα κενά που δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες φάσεις.

Στην πρόσκληση αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι βρίσκονται στους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες, ακόμα κι όσοι δεν είχαν δηλώσει περιοχές τον Αύγουστο του 2020 και αφορά σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας.

Η κάλυψη των κενών

θα αφορά στις θέσεις που παραμένουν κενές λόγω μη αναλήψεων της Γ Φάσης και για όσες θέσεις γενικώς  δεν βρέθηκαν αναπληρωτές για να τις καλύψουν.

Η ποινή

σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή ενδεχόμενης παραίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 46, του νόμου 4692/2020 έχει ως εξής:

“Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων”.

____________________

*Αρθρο 46, του νόμου 4692/2020

“Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων”. 

Δείτε επίσης

Απόσυρση υποψηφιοτήτων ΚΥΣΕΕΠ: Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ τις απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ
Απόφαση: Επικαιροποίηση επιπέδων προληπτικών μέτρων στις περιοχές της χώρας-Χρήση μάσκας στα σχολεία
Ανακοίνωση ΔΟΑΤΑΠ: Ανακαλείται η απόφαση αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων εξ αποστάσεως-Προϋποθέσεις αναγνώρισης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση