Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις νεοδιόριστων-Συμπληρωματικές αποσπάσεις-ανακλήσεις-τροποποιήσεις, εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις νεοδιόριστων-Συμπληρωματικές αποσπάσεις-ανακλήσεις-τροποποιήσεις, εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αποσπάσεις νεοδιόριστων-Συμπληρωματικές αποσπάσεις

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Αποσπώνται κατά προτεραιότητα,

από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021- 2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι παρακάτω 18 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Αποσπώνται, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,

για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι παρακάτω 52 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄), για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,

για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για σοβαρούς, έκτακτους και επιγενόμενους λόγους, οι παρακάτω 4 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Συμπληρώνεται η αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση

Αποσπάσεων και αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατόπιν ικανοποίησης αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλαν, οι παρακάτω 2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Τροποποιείται η με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων,

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

Ανακαλείται η απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

των παρακάτω 21 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06- 2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

Ανακαλείται, για υπηρεσιακούς λόγους,

η απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω 29 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, ως ακολούθως:

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Δείτε σε μορφή pdf τα ονόματα στην Απόφαση Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις-ανακλήσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΣΕΠ-ΔΙΕΚ-ΠΔΕ | Αποφάσεις
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ): Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Στερεάς-Βορείου-Νοτίου Αιγαίου
Τοποθέτηση Διευθυντών ΔΙΕΚ | Ονόματα
Διευκόλυνση καθημερινότητας εκπαιδευτικών: Παρέμβαση με 5 προτάσεις για τους υπό τοποθέτηση εκπ/κούς
Ωράριο εκπαιδευτικών-γραμματειακό έργο: Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας
Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών: Με rapid ή PCR test οι ανεμβολίαστοι-Συμπληρωματικές οδηγίες προς προσλαμβανόμενους
Αναστολή λειτουργίας 40 σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: 25 Νηπιαγωγείων και 15 Δημοτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση