Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις σε Γενικά Αρχεία και Βιβλιοθήκες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις σε Γενικά Αρχεία και Βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δετεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αποσπάσεις σε Γενικά Αρχεία και Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε το έγγραφο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε το έγγραφο

_________________________________

Δείτε επίσης

Διάθεση αποσπασμένων Β/θμιας στην Α/θμια

Εγκύκλιο σχετικά με τη διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με βαθμίδα τοποθέτησης «Α/θμια», οφείλουν με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020, ήτοι 02-09-2019, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία καταρχάς στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της περιοχής απόσπασης.

Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. των περιοχών απόσπασης

Οι δε Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. των περιοχών απόσπασης θα πρέπει να φροντίσουν ώστε, την ίδια ημέρα, ήτοι 02-09-2019, να έχουν εκδώσει την Απόφαση διάθεσης των εν λόγω εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αυθημερόν παρουσίαση

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Απόφασης «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

και σημειώνονται με βαθμίδα τοποθέτησης «Α/θμια», θα πρέπει αυθημερόν, ήτοι 02-09-2019, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Π.Ε. για την οποία αποσπώνται.

Τι έλαβε υπόψη η Υφυπουργός

Η Υφυπουργός Παιδείας για τα παραπάνω αναφερθέντα έλαβε υπόψη τα παρακάτω, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Απόφασης «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

 Σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020, Κεφ. Β.5, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91 πραγματοποιούνται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Δίνεται, όμως στους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), που επιθυμούν να διατεθούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), η δυνατότητα να περιλάβουν στην αίτησή τους τη σχετική επιλογή, προκειμένου, συγκρινόμενοι μεταξύ τους, να αποσπαστούν σε ΠΥΣΔΕ ώστε να διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών κενών της Π.Ε.”

Ενημέρωση ΥΠΑΙΘ από Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. να ενημερώσουν το ΥΠΑΙΘ στην ηλεκτρονική δ/νση dprb@minedu.gov.gr, για τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία έως και 03-09-2019 σημειώνοντας και το κώλυμα.

Δείτε την Εγκύκλιο αναλυτικά

_________________________________

Δείτε ακόμη

Ενημέρωση για Β Φάση Αποσπάσεων και θέματα ΚΥΣΔΕ: Από Ν. Κορδή

Αποσπάσεις στις Γενικές Γραμματείες ΥΠΑΙΘ | Ονόματα

Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση