Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις σε θέσεις Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις σε θέσεις Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ: Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη – Η θητεία των αποσπασθέντων σε θέσεις Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ  άρχεται από την υπογραφή της Απόφασης και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Αποσπάσεις σε θέσεις Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Την Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολουθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. K5/95683/01-09-2023 Απόφαση

Μαρούσι, 01-09-2023

Αρ. Πρωτ.: K5/95683

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση και τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf τον Πίνακα με τα ονόματα ΕΔΩ

Η θητεία των ανωτέρω άρχεται από την υπογραφή της απόφασης και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

___________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

H υπ’ αριθμ. Κ5/76494/21-06-2022 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει (Β’ 3199).

H αριθμ. πρωτ. Κ5/42029/10-04-2023 «Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (ΑΔΑ: Ψ38Κ46ΜΤΛΗ-33Φ)

H υπ’ αριθμ. Κ5/160259/08-12-2021 απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)» (Β΄ 5837).

Το αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Υ.ΠΑΙ.Θ.A. Κ5/86189/31-07-2023, με το οποίο διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) οι τελικοί πίνακες.

H υπ’ αριθμ. πρωτ. 165870/Β3/20-12-2021 (ΑΔΑ: 953Λ46ΜΤΛΗ-Ν5Ξ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.A.

Δείτε επίσης

Εγγραφές ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη έως 20 Σεπτεμβρίου 2023 | Ανακοίνωση 

Προσλήψεις για ΚΔΑΠ Ρομά: Κοιν. Λειτ-Ψυχολόγος-Νηπιαγωγός-Παιδαγωγός-Γυμναστής-Μουσικός-Πληρ/κής-Θεατ/γος-Διοικ/κοί 

Καλάθι των μαθητών: Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ, έως τις 3 Οκτωβρίου 2023 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση