Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις σχολείων εξωτερικού: Αποφάσεις για συμπληρωματικές και ανακλήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις σχολείων εξωτερικού: Συμπληρωματικές και ανακλήσεις για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 και 2021, 2022 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Αποσπάσεις σχολείων εξωτερικού

Α. ΘΕΜΑ: “Γ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023”

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τις αριθμ. 115472/Η2/04-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΦΨ46ΜΤΛΗ-Χ3Σ) και 124245/Η2/18- 9-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΘ46ΜΤΛΗ-9ΓΜ) Υπουργικές Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού και αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
Σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΑ

ΑΠΟΣΠ

ΣΥΝΤ

ΓΡΑΦ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

ΚΑΠΠΟΣ

ΚΩΝΣΤ  

ΠΕ01

 

ΓΕΡΜ

ΜΟΝΑΧ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
 

ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ

 

ΛΑΜΠΡ

 

ΠΕ04.01

 

ΓΕΡΜ

ΒΕΡΟΛ Δ.Ε.

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΛΑΖΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ11 ΓΕΡΜ ΒΕΡΟΛ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣ

 

 

 

ΤΟΜΑΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦ  

ΠΕ11

 

ΓΕΡΜ

ΒΕΡΟΛ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝ

 

 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

 

ΧΑΡΙΚΛ

 

ΠΕ60

 

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΡΥΞ Π.Ε. ΑΝΑΤ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΟΒΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΓΕΡΜ ΒΕΡΟΛ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛ ΠΕ70 ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΡΥΞ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝ
ΝΕΙΛΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΡΙΟΥΠ Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΡΟΥΜ ΜΑΡΙΟΥΠ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΪΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣ
 

ΤΣΑΟΥΣΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ79.01

ΓΕΡΜ ΒΕΡΟΛ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΚ ΤΙΝΑ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ80 ΓΕΡΜ ΒΕΡΟΛ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 ΓΕΡΜ ΒΕΡΟΛ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Β. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
Σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ- ΔΟΣ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΥΝΤ

ΓΡΑΦ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΠΕ11 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΟΥΠ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

 Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’ 145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

________________________

Β. ΘΕΜΑ: “Μερική ανάκληση της αριθμ. 115472/Η2/04-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΦΨ46ΜΤΛΗ-Χ3Σ) Υπουργικής Απόφασης «Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 και 2021, 2022 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου”

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αριθμ. 115472/Η2/04-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΦΨ46ΜΤΛΗ-Χ3Σ) Υπουργική Απόφαση, μόνον κατά το μέρος που αφορά στους εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΑ

ΑΠΟΣΠ

ΣΥΝΤΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ70 ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΕ06 Η.Π.Α. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Η.Π.Α. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

 

Οι ανωτέρω αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Σχολεία και κορονοϊός: Aσφαλές επιδημιολογικά περιβάλλον, όπου τα μέτρα προστασίας ακολουθούνται κατά γράμμα
Συνάντηση ΥΠΑΙΘ-UNICEF-ΔΟΜ-ΙΕΠ: “Oλα τα παιδιά αξίζουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση