Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΕΠ 2022-23

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΕΠ σε Κέντρα/Δομές φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2022-2023.

Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως υπέγραψε τις παρακάτω Αποφάσεις Απόσπασης και ανάκλησης Απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Απόσπαση και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε

Α.1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 105374/Ε2/31-08-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α.2. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 116676/Ε2/26-09-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

2. Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 105377/Ε2/31-08-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Γ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τον παρακάτω νεοδιόριστο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

3. Αποφάσεις απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων που αφορούν σε ΣΕΠ σε Κέντρα/Δομές φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2022-2023

«Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να οριστεί ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Δείτε ΕΔΩ

«Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων | Εγγραφο 

Πίνακες μοριοδότησης Συμβούλων Εκπαίδευσης: Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας 

Διευκρινίσεις για ΕΔΥ: Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση