Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της 1ΓΤ/2024 για δημοσίευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της 1ΓΤ/2024 για δημοσίευση – Κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα για τους κλάδους ΤΕ01 και ΤΕ02 καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΤΕ16.

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της 1ΓΤ/2024

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ απεστάλη στο  Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΓΤ/2024 Προκήρυξη που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΤΕ01 και ΤΕ02 καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΤΕ16, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

1ΓΤ/2024 : Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΤ/2024

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται  ότι  απεστάλη στο  Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΓΤ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΤΕ01 και ΤΕ02 καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΤΕ16, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο, όπου τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους ΤΕ01 και ΤΕ02, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΤΕ16, αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Δείτε το αρχείο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Την πραγματοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας αναμένει η ΠΕΝΑΦΑ – Παραθέτει στοιχεία και 2 ερωτήματα 

Ενημέρωση για νέες οργανικές εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ-αριθμό διορισμών-νομοσχέδια Υπ. Παιδείας 

52.500 οι αναπληρωτές το 2023-24: Η Ζ. Μακρή για Παράλληλη-Τ.Ε-Διορισμούς-Ενταξ. Εκπ/ση | Παράθεση στοιχείων 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ: 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση