Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποτελέσματα απογραφής 2021 ανά Π.Ε, Δήμο, Δημ. Ενότητα-Η νέα κατανομή Βουλευτικών εδρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποτελέσματα απογραφής 2021 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική Ενότητα-Η νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών.

Αποτελέσματα απογραφής 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6951/30-12-2022 η υπ. αριθμ. πρωτ. 9429/Β4 – 2116 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη νέα κατανομή των Βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Αποτελέσματα απογραφής 2021

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Νόμιμο Πληθυσμό της Χώρας (ανέρχεται σε 9.716.889), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική Ενότητα, έχουν ως εξής:

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα της Απογραφής στο ΦΕΚ Β 6951/30-12-2022

______________________

Νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ 225/Α/31-12-2018, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές.

Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα αποτυπώνει τις παραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των εδρών που διαμορφώνει τον νέο εκλογικό χάρτη της χώρας για την επόμενη εκλογική διαδικασία.

Πίνακας με νέα κατανομή

  Εκλογική Περιφέρ Κατα

νομή εδρών 2022

Κατα

νομή εδρών 2018

Δια

φορ

1 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 13 14 -1
2  Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ

16 15 1
3 Β2′  ΔΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ

12 11 1
4 Β3′  ΝΟΤΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ

19 18 1
5  Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 6 -1
6  Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 8 0
7  Α’ ΑΝΑΤΟ

ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12 10 2
8  Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

4 4 0
9  ΑΙΤΩΛΟ

ΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ

7 7 0
10  ΑΡΓΟ

ΛΙΔΑΣ

3 3 0
11  ΑΡΚΑ

ΔΙΑΣ

3 3 0
12  ΑΡΤΑΣ 2 3 -1
13  ΑΧΑΪΑΣ 9 9 0
14  ΒΟΙΩ

ΤΙΑΣ

3 3 0
15  ΓΡΕΒΕ

ΝΩΝ

1 1 0
16  ΔΡΑΜΑΣ 3 3 0
17 ΔΩΔΕΚΑ

ΝΝΗΣΟΥ

5 5 0
18  ΕΒΡΟΥ 4 4 0
19  ΕΥΒΟΙΑΣ 6 6 0
20  ΕΥΡΥ

ΤΑΝΙΑΣ

1 1 0
21  ΖΑΚΥ

ΝΘΟΥ

1 1 0
22  ΗΛΕΙΑΣ 5 5 0
23  ΗΜΑ

ΘΙΑΣ

4 4 0
24  ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟΥ

8 8 0
25  ΘΕΣΠΡΩ

ΤΙΑΣ

1 2 -1
26  Α’ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΣ

17 16 1
27  Β’ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΣ

9 9 0
28  ΙΩΑΝΝΙ

ΝΩΝ

5 5 0
29  ΚΑΒΑΛΑΣ 4 4 0
30  ΚΑΡΔΙ

ΤΣΑΣ

4 4 0
31  ΚΑΣΤΟ

ΡΙΑΣ

1 2 -1
32  ΚΕΡΚΥ

ΡΑΣ

3 3 0
33  ΚΕΦΑ

ΛΛΗΝΙΑΣ

1 1 0
34  ΚΙΛΚΙΣ 3 3 0
35  ΚΟΖΑΝΗΣ 4 5 -1
36  ΚΟΡΙ

ΝΘΙΑΣ

4 4 0
37 ΚΥΚΛΑ

ΔΩΝ

4 4 0
38  ΛΑΚΩ

ΝΙΑΣ

3 3 0
39  ΛΑΡΙΣΑΣ 8 8 0
40  ΛΑΣΙ

ΘΙΟΥ

2 2 0
41  ΛΕΣΒΟΥ 3 3 0
42  ΛΕΥΚΑ

ΔΑΣ

1 1 0
43  ΜΑΓΝΗ

ΣΙΑΣ

5 6 -1
44  ΜΕΣΣΗ

ΝΙΑΣ

5 5 0
45  ΞΑΝΘΗΣ 3 3 0
46  ΠΕΛΛΑΣ 4 4 0
47  ΠΙΕΡΙΑΣ 4 4 0
48  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 2 0
49  ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ

2 2 0
50  ΡΟΔΟΠΗΣ 3 3 0
51  ΣΑΜΟΥ 1 1 0
52  ΣΕΡΡΩΝ 5 6 -1
53  ΤΡΙΚΑ

ΛΩΝ

4 4 0
54  ΦΘΙΩ

ΤΙΔΑΣ

4 5 -1
55  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 2 0
56  ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 0
57  ΧΑΛΚΙ

ΔΙΚΗΣ

3 3 0
58  ΧΑΝΙΩΝ 4 4 0
59  ΧΙΟΥ 2 2 0
         
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ 285 288 -3
Η ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους.

Η απογραφή αποτελεί διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, καθώς καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας (ηπειρωτική, νησιωτική, παραμεθόριες περιοχές) όπου υπάρχουν κάτοικοι. Τα αποτελέσματα της απογραφής αποτελούν οδηγό για την άσκηση κατάλληλων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και καλύπτουν μια σειρά από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η Απογραφή του 2021 αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη ψηφιακή απογραφή στην Ελλάδα με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, ενώ ο πρωτοποριακός τρόπος συλλογής των δεδομένων επέτρεψε, παρά τις δυσκολίες, κυρίως, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού, τη μαζική συμμετοχή των κατοίκων της χώρας μας σε αυτή.

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία των απογραφών στη χώρα, διασύνδεσης με διοικητικές πηγές κατέστησε δυνατό τον άμεσο και αξιόπιστο εντοπισμό λαθών (εικονικών καταχωρίσεων, διπλοεγγραφών, διαφυγών κ.λπ.) και διασφάλισε την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της απογραφής, ενώ το βάθος των στοιχείων που συλλέχθηκαν αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του πρώτου δομημένου και πλήρους Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού που θα διασφαλίσει εφεξής, διαχρονικά, την καθολική αντιπροσώπευση όλων των κατοίκων της Ελλάδας στις επίσημες στατιστικές.

Η Απογραφή του 2021 αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη σε δύο, κυρίως, επίπεδα: Σε επίπεδο τεχνικό, οι σημαντικές καινοτομίες της, ιδίως στο σκέλος της διασυνδεσιμότητας με άλλες βάσεις δεδομένων, συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία ενός δυναμικά εξελισσόμενου Στατιστικού Μητρώου Πληθυσμού, το οποίο εμπεριέχει πληροφορία η προστιθέμενη αξία της οποίας, για πρώτη φορά, υπερβαίνει τον περιορισμό του χρονικού στιγμιότυπου διενέργειας της απογραφής και δύναται να συνεξελίσσεται με την ανάπτυξη άλλων βάσεων δεδομένων. Σε επίπεδο θεσμικό, είναι η πρώτη απογραφή που διενεργήθηκε βάσει νόμου του ελληνικού κράτους (Ν. 4772/2021), ο οποίος ψηφίστηκε από την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής απολαμβάνοντας μάλιστα ευρεία διακομματική συναίνεση.

Μέσω αυτής, και με απόλυτη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου, έγινε η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας, προσωρινά αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο τύπου, και ταυτόχρονα, η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της χώρας (δηλαδή των δημοτών κάθε δήμου και δημοτικής ενότητας), σύμφωνα με την οποία προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα που συνιστούν τη βάση για την πλήρη αντιπροσωπευτικότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Δείτε επίσης

Τι ισχύει στην εκπαίδευση για τον κορονοϊό και στους παιδικούς σταθμούς από 1η Ιανουαρίου 2023 | Το νέο ΦΕΚ 

 Αιτήσεις για μισθολογικά κλιμάκια 2016-2017 στο ΝΣΚ και μετά την 31η.12.2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση